Documenten 2021

Richtlijn constructieberekening padelkooien

Een padelkooi is een vergunningplichtig bouwwerk. In deze richtlijn zijn de constructieve uitgangspunten voor de realisatie van padelkooien opgenomen, als basis voor de beoordeling van een bouwaanvraag.

Plan van Aanpak Controle Structurele verlijming van gevels

Hierbij de nieuwe versie van het Plan van aanpak controle structurele verlijming van gevels, versie februari 2021.