Nieuws juli 2023

Groene gevels: leuk om te zien maar zijn ze wel brandveilig?

De bouw verduurzaamt in een hoog tempo. Een van de innovaties zijn groene gevels. Door de klimaatvoordelen wordt levend groen in de gevel ook steeds populairder bij opdrachtgevers. Maar er is nog weinig bekend over de brandveiligheid van groene gevels. Fiona Verbrugge en Maaike Diks deden onderzoek naar de aspecten die invloed hebben op het branduitbreidingsrisico van een groene gevel naar een ander brandcompartiment.

Betere kwaliteit en duurzaamheid bij woningbouw en verbouwen

Bij bouw of verbouw moeten alle woningen duurzamer en kwalitatief hoogwaardiger worden. De VNG vindt het onder meer niet terecht dat de eisen voor ‘nieuwe’ woningen die ontstaan door bijvoorbeeld woningsplitsing en dakopbouwen, lager liggen dan bij nieuwbouw.

Gebouwd erfgoed - nieuwsbrief gemeenten 13, juli 2023

Inhoud: Wat betekent de EU Noodverordening hernieuwbare energie voor uw gemeente? Cultureel erfgoed als kennisbron voor klimaatstresstest Met de erfgoedsector in gesprek over klimaatverandering Nieuwe publicatie zonnepanelen in beschermd stads- en dorpsgezicht Erfgoed Duurzaamheidsprijs 2023 Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed publiceert monitor 2021-2022 benchmark gemeenten Vijftien miljoen extra voor restauraties rijksmonumenten Bereid u voor op de Omgevingswet Bezoek de virtuele verduurzamingsrondleiding Tips voor eigenaren in Gids Monumentaal Wonen Verduurzaming Nomineer een monumententalent Internationaal netwerken tijdens Urban Heritage Strategies 8e Vlaams-Nederlandse Natuursteendagen over complexe binnenstedelijke projecten Procescoach beschikbaar voor kerkenvisies Najaarsprogramma ErfgoedAcademie online Uitgelicht Agenda