Nieuws 2016

Aanbieding onderzoeken kwaliteitsborging voor het bouwen

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft de Tweede Kamer een drietal onderzoeken gestuurd in het kader van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging. Het betreft een tussenevaluatie van enkele proefprojecten met kwaliteitsborging en twee rapporten over de gevolgen van het wetsvoorstel voor gemeenten. De drie rapporten ondersteunen de zorgen van de Vereniging BWT-Nederland als het gaat om achterblijvende taken bij de overheid, de kosten en ook de rol van de kwaliteitsborger in het proces.

Reactie VBWTB op de consultatieversie van het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen

Tot 1 oktober 2016 kon er worden gereageerd op de consultatieversie van het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen. De vereniging Bouw- en Woningtoezicht heeft met behulp van de werkgroep private kwaliteitsborging een reactie opgesteld. Aangezien de vereniging nog grote bedenkingen heeft tegen de Wet met het voorgestelde stelsel was het lastig om inhoudelijk op de AMvB te reageren die de details van het stelsel beschrijft.

Hoorzitting Wet Kwaliteitsborging in de bouw legt verdeeldheid over Wet bloot

Op 29 september vond in de Tweede Kamer het rondetafelgesprek plaats tussen de Tweede Kamer en de diverse partijen die met deze wet te maken krijgen. Maar liefst 4 uur was er voor uitgetrokken om 22 partijen aan te horen. Helaas was de belangstelling vanuit de Tweede Kamer bedroevend. Slechts twee Kamerleden waren aanwezig, te weten Albert de Vries van de PvDA en Roald van der Linde van de VVD. De oppositie liet het dus afweten, behoudens het CDA die de voorzitter voor dit rondetafelgesprek leverde, maar zich om die reden ook niet echt als partij liet horen. In een column beschrijft Petra van Oosterbosch wat de Wet PKB volgens de Vereniging BWT niet gaat oplossen.

Waarom de Wet kwaliteitsborging in de Bouw?

Een reactie van de Vereniging BWT Nederland op de brief van 26 augustus van mininster Blok met beantwoording op vragen van Tweede Kamerlid Roald van der Linde. Het wetsvoorstel Kwaliteitsborging in de bouw is in de afrondende fase. Na het zomerreces komt er nog een rondetafelgesprek, en dan zal de Tweede Kamer het wetsvoorstel aannemen. Dat is in ieder geval het plan. Maar de media aandacht die het Wetsvoorstel kwaliteitsborging in de bouw en in het bijzonder de pilots in Den Haag de afgelopen weken hebben gekregen, heeft er voor gezorgd dat het onderwerp ineens volop in beeld is. Niet alleen binnen een klein groepje die er vanuit hun professie al een aantal jaren mee bezig is, maar nu ook bij de bewoner van een woning, de opdrachtgever van een bouwproject, de hypotheekverstrekker en niet onbelangrijk de politiek.

Veel vragen van de Tweede Kamer aan minister over Wet Kwaliteitsborging

Op 16 juni is verslag over het wetsvoorstel Wkb van de commissie Wonen en Rijksdienst gepubliceerd. Het verslag bevat 14 pagina’s aan vragen aan minister Blok over het wetsvoorstel. Ook de inbreng vanuit de Vereniging BWT Nederland is in de vragen van de Tweede Kamerleden terug te lezen.