Nieuws 2018

Debat Wkb op 6 december 2018

Op 6 december 2018 debatteert de Tweede Kamer wederom over de Wkb. Bijna twee jaar na aanvaarding van de wet is de Wkb weer onderwerp van discussie in de Kamer.

Kamerbrief over wetsvoorstel kwaliteitsborging

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer haar antwoord op een brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over het wetsvoorstel Kwaliteitsborging.

VNG en kabinet in gesprek over Wet kwaliteitsborging bouwen

Gelijktijdig met de voorbereidingen voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) wordt door het kabinet en de VNG gewerkt aan een bijbehorend bestuursakkoord. Ook in de zomer blijven de VNG en het kabinet hierover in gesprek om zo tot een werkbare wet te komen.

Wet kwaliteitsborging

Nederland is één van de brandveiligste landen ter wereld. Dit resultaat moeten we met elkaar koesteren.

Vereniging BWT zeer ontstemd over inhoud brief wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen

Afgelopen vrijdag heeft Minister Ollongren (BZK) aan de Eerste Kamer, en in afshrift aan de Tweede Kamer een brief gestuurd over het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen. De Vereniging BWT Nederland is hierover zeer ontstemd omdat was afgesproken een uitstelbrief te sturen aangezien momenteel nog wordt gewerkt aan een bestuursakkoord waarin afspraken moeten worden opgenomen over een uitvoerbare rol van het bevoegd gezag onder het nieuwe stelsel, en een juiste uitwerking van de door de Tweede Kamer aangenomen amendementen.

Terugblik commissie Ruimte en Wonen mei 2018

De laatste vergadering van de commissie op Ruimte en Wonen in de oude samenstelling werd grotendeels besteed aan twee regelmatig terugkerende thema’s: de Nationale omgevingsvisie (NOVI) en het wetsvoorstel kwaliteitsborging bouw. Daarnaast is gesproken over de Nationale woonagenda.

Onderzoek gevolgen Wkb voor gemeenten

In opdracht van de gemeente Woerden heeft Debra Kasbergen vorig jaar onderzoek gedaan naar de gevolgen voor gemeenten mocht de Wkb doorgang vinden. Kasbergen voerde het onderzoek – waarmee ze de jaarlijkse scriptieprijs won – uit in het kader van haar rechtenstudie aan de Hogeschool Leiden.

Vereiste voorwaarden aan Wet kwaliteitsborging bouwen

VNG streeft naar kwaliteitsverbetering in de bouw tegen acceptabele kosten. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) kan in werking gaan als er aan drie voorwaarden wordt voldaan. Die boodschap brengen wij samen met Vereniging Eigen Huis en Bouwend Nederland in een brief aan minister Ollongren.

Drie brancheorganisaties op de bres inzake Wkb

Bouwend Nederland, Vereniging Eigen Huis en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben gezamenlijk, op 30 april jl., een brief aan minister Ollongren aangeboden.

Kwaliteitsborging in de bouw in beeld gebracht!

Hoe toetst u bouwplannen, hoe legt u inspecties vast, hoe werkt u samen met andere projectpartners? En hoe laat u aan de opdrachtgever zien dat de afgesproken kwaliteit geleverd is? Wij bieden hét ideale hulpmiddel hierbij!

Zo werkt bouwtoezicht in Delft

Delft is één van de deelnemers van het project grondgebonden nieuwbouwwoningen. De ervaringen daarmee zijn positief. Delft voert sinds 2014 projecten uit waarbij de bouwtechnische toetsing van bouwplannen en het toezicht op de bouwplaatsen van grondgebonden woningen wordt overgelaten aan waarborg-/garantie-instellingen. Alle grondgebonden woningen – vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen, rijtjeshuizen, beneden- en bovenwoningen – vallen onder het project.