Nieuws 2019

Motie over asbestsaneringen aangenomen

Op 19 december 2019 heeft de Tweede Kamer een gewijzigde motie aangenomen van de heren Stoffer en Von Martels inzake asbestsanering.

Brief inzake uitvoer verbeteringen functioneren asbeststelsel

Staatssecretaris Van Ark heeft op 16 december 2019 de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken betreffende uitvoer verbeteringen functioneren asbeststelsel.

Aanpak asbestdaken

Staatssecretaris Van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 14 oktober de Tweede Kamer geïnformeerd over de nieuwe aanpak voor de sanering van asbestdaken.

TNO-rapport risico's van werkzaamheden met asbest

Staatssecretaris van Ark van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 7 oktober het TNO-rapport Aanknopingspunten voor differentiatie in risico's van werkzaamheden met asbest ten behoeve van beheersregimes aangeboden aan de Tweede Kamer.

AsBeter wint Rabo Duurzame Innovatieprijs

Tijdens het Springtij evenement op Terschelling is op 27 september AsBeter winnaar geworden van de Rabo Duurzame Innovatieprijs 2019 in de categorie Circulaire Economie & Klimaat. AsBeter heeft een techniek ontwikkeld om asbest uit asbestplaten te verwijderen op een veilige, betaalbare en circulaire manier.

Toezegging in verband met asbestdaken

Op 5 september 2019 heeft staatssecretaris Van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Eerste Kamer geïnformeerd naar aanleiding van toezeggingen die zij eerder had gedaan in verband met asbestdaken.

Protocol asbestsanering beglazingskit

Asbesthoudende beglazingskit met maximaal 5% chrysotiel kan nu veilig onder risicoklasse 1 worden verwijderd. Daarvoor is een protocol opgesteld door Aedes dat is goedgekeurd door de SCI-547 commissie.

Handreikingen slopen en asbest aangepast

De Handreiking Slopen & Handhaving bij Illegale Asbestsloop en de Handreiking Asbestcommunicatie zijn de afgelopen weken geactualiseerd.

Eerste Kamer stemt tegen wetsvoorstel verwijdering asbest

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel ‘Verwijdering asbest en asbesthoudende producten’ vanmiddag, 4 juni 2019, verworpen. Het asbestdakenverbod met ingang van 31-12-2024 is daarmee ook van de baan.

Eerste Kamer vergadert over wetsvoorstel verwijdering asbest en asbesthoudende producten

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft op 16 mei de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten verstuurd naar de Eerste Kamer.

Eerste Kamer vergadert over asbest

De plenaire behandeling van het wetsvoorstel ‘Verwijdering asbest en asbesthoudende producten’ staat geagendeerd voor 28 mei 2019.

Landelijke asbestkaart

Op verzoek van de Tweede Kamer is de landelijke asbestkaart gepresenteerd met gemeentelijke inventarisaties van asbestdaken.

Landelijke Asbest Praktijkdag - 16 mei 2019

Het Nederlands asbestbeleid bevindt zich in een turbulente fase. Uit recent onderzoek komt naar voren dat bepaalde asbesttoepassingen verantwoord in een lagere risicoklasse kunnen komen. Er is discussie in de markt over innovaties, validaties en de rol van bedrijfsleven en overheid bij valideren.

Asbestdakenverbod en bitumen

De verwachting is dat asbestdaken vanaf 31 december 2024 verboden zullen zijn. Vanaf dat moment kan hier ook op worden gehandhaafd. Klassieke gevallen van dergelijke ‘asbestdaken’ zijn dakbedekkingen van asbestgolfplaten en dakleien met asbest, maar de vraag is of het asbestdakenverbod ook geldt voor bitumineuze dakbedekking waarin asbest aanwezig is (of kan zijn).

Inzichten voor proportioneel asbestbeleid

Recent wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen blootstelling, gezondheidsrisico’s en de kosten van beschermingsbeleid toont aan dat het huidige asbestbeleid niet realistisch is. Woningcorporaties pleiten daarom voor een risico gestuurde benadering op basis van feiten.