Nieuws 2020

Asbestsanering vensterbanken naar risicoklasse 1

De sanering van asbesthoudende vensterbanken viel tot de verlaging van de grenswaarden in risicoklasse 1. Na de verlaging werd dit risicoklasse 2 omdat niet bepaald kon worden of de nieuwe grenswaarde werd overschreden tijdens de sanering.

Ontwerpbesluit wijziging Bssa

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft op 26 juni 2020 het ontwerpbesluit voor wijziging van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa), het Asbestverwijderingsbesluit, het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving naar de Tweede Kamer gestuurd.

Verkenning zakelijk fonds asbestdaken

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft de Tweede Kamer op 26 juni geïnformeerd over de uitgevoerde verkenning naar de mogelijkheden om naast een fonds voor particulieren ook een fonds voor bedrijven op te richten voor leningen voor het saneren van asbestdaken.

Protocol voor asbestsanering beglazingskit

Er is een nieuwe versie beschikbaar van het protocol Sanering van asbesthoudende beglazingskit onder risicoklasse 1. Het protocol geeft een volledig overzicht van alle veiligheidsaspecten voor risicoklasse-1 saneringen. Het protocol gaat ook in op hoe saneerders moeten omgaan met asbesthoudend afval.

Reactie op ‘Het asbeststelsel: gevangen in belangen’

Staatssecretaris Tamara van Ark van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 16 juni 2020 een reactie naar de Tweede Kamer gestuurd naar aanleiding van het rapport ‘Het asbeststelsel: gevangen in belangen’ en de vragen die hierover zijn gesteld door de leden Von Martels en Peters.

Rapport ‘Gevangen door belangen‘

Aedes heeft de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) gevraagd een rapport op te stellen over het huidige asbeststelstelsel. Zij zijn tot de conclusie gekomen dat het huidige asbeststelsel te ingewikkeld is en fundamenteel moet worden herzien.

Rapport 'Stof tot nadenken'

De commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling bij Beroepsziekten (VSAB) onder leiding van de heer A.J.M. Heerts heeft op 14 mei haar rapport aangeboden aan staatssecretaris van Ark in het bijzijn van de voorzitters van VNO-NCW en FNV.

Kamerbrief asbestfonds en regelgeving asbest

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft op 11 mei een brief aan de Tweede Kamer gestuurd in verband met de ontwikkeling van het asbestfonds voor particuliere eigenaren en ontwikkelingen rond de regelgeving voor asbest.

Start vervolgaanpak asbestdaken

Minister Stientje van Veldhoven heeft op 2 maart 2020 de Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken ondertekent met een aantal partijen. Hiermee wordt een volgende stap gezet naar een asbestdakenvrij Nederland.

Akkoord aanpak asbestdaken op losse schroeven

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), LTO Nederland, woningcorporatiekoepel Aedes, de Vereniging Eigen Huis (VEH) en de Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen wijzen het convenant over een versnelde aanpak van asbestdaken voorlopig af.

Aedes en LTO pleiten voor een betaalbaar asbeststelsel

In een brief aan de Tweede Kamer stellen Aedes en LTO Nederland dat de regels voor asbestsanering op korte termijn moeten worden aangepast.