Nieuws mei 2020

Rapport ‘Gevangen door belangen‘

Aedes heeft de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) gevraagd een rapport op te stellen over het huidige asbeststelstelsel. Zij zijn tot de conclusie gekomen dat het huidige asbeststelsel te ingewikkeld is en fundamenteel moet worden herzien.

Rapport 'Stof tot nadenken'

De commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling bij Beroepsziekten (VSAB) onder leiding van de heer A.J.M. Heerts heeft op 14 mei haar rapport aangeboden aan staatssecretaris van Ark in het bijzijn van de voorzitters van VNO-NCW en FNV.

Kamerbrief asbestfonds en regelgeving asbest

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft op 11 mei een brief aan de Tweede Kamer gestuurd in verband met de ontwikkeling van het asbestfonds voor particuliere eigenaren en ontwikkelingen rond de regelgeving voor asbest.