Nieuws juni 2020

Asbestsanering vensterbanken naar risicoklasse 1

De sanering van asbesthoudende vensterbanken viel tot de verlaging van de grenswaarden in risicoklasse 1. Na de verlaging werd dit risicoklasse 2 omdat niet bepaald kon worden of de nieuwe grenswaarde werd overschreden tijdens de sanering.

Ontwerpbesluit wijziging Bssa

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft op 26 juni 2020 het ontwerpbesluit voor wijziging van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa), het Asbestverwijderingsbesluit, het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving naar de Tweede Kamer gestuurd.

Verkenning zakelijk fonds asbestdaken

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft de Tweede Kamer op 26 juni geïnformeerd over de uitgevoerde verkenning naar de mogelijkheden om naast een fonds voor particulieren ook een fonds voor bedrijven op te richten voor leningen voor het saneren van asbestdaken.

Protocol voor asbestsanering beglazingskit

Er is een nieuwe versie beschikbaar van het protocol Sanering van asbesthoudende beglazingskit onder risicoklasse 1. Het protocol geeft een volledig overzicht van alle veiligheidsaspecten voor risicoklasse-1 saneringen. Het protocol gaat ook in op hoe saneerders moeten omgaan met asbesthoudend afval.

Reactie op ‘Het asbeststelsel: gevangen in belangen’

Staatssecretaris Tamara van Ark van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 16 juni 2020 een reactie naar de Tweede Kamer gestuurd naar aanleiding van het rapport ‘Het asbeststelsel: gevangen in belangen’ en de vragen die hierover zijn gesteld door de leden Von Martels en Peters.