Nieuws 2020

Handhaving label C verplichting kantoren grote opgave

Kantoren met een oppervlakte van 100 m2 of meer tenminste moeten van 2023 een geregistreerd energielabel C hebben. Voor toezicht en handhaving hierop is tot 2030 circa € 12,5 miljoen beschikbaar voor gemeenten en gemandateerde Omgevingsdiensten.

Beantwoording vragen over Uitvoeringsagenda-VTH

Staatssecreraris Van Veldhoven beantwoordt vragen van de Eerste Kamer over de Uitvoeringsagenda VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving).

Voorlichtingscampagne over houtrook

Houtstokers zijn zich niet altijd bewust dat het haardvuur of de kachel slecht voor de gezondheid is door de uitstoot van fijnstof en roet. Het nieuwe voorlichtingsmateriaal helpt houtstokers meer bewust te maken van de schadelijke effecten. Gemeenten kunnen het voorlichtingsmateriaal al gebruiken tijdens dit stookseizoen.

BWT-app toezicht en handhaving officieel van start

Tijdens het congres van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht op 8 oktober 2020 is de BWT-app voor toezichthouders en handhavers bouw gelanceerd.

Handhavingsprotocol Energieprestatie gebouwen beschikbaar

Zoals eerder gemeld is er in de meicirculaire geld beschikbaar gekomen voor de uitvoering van de taken voor toezicht en handhaving op de eisen uit de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD III). Inmiddels is ook het concept handhavingsprotocol beschikbaar