Nieuws maart 2021

Aan de slag met de omgevingswet 24 maart 2021

Inhoud: Eerste werkplaatsen Implementatie gestart Online bijeenkomst bevindingen VNG werkplaatsen DSO-keten Nieuwe casussen op de demo-omgeving van het Omgevingsloket Deze toepasbare en juridische regels zijn beschikbaar op de oefenomgeving DSO Integrale afweging gaat samen met sectorale toetsing De Omgevingsdialoog; de kracht van echt samenwerken Brabantse waterschappen bereiden zich voor op de Omgevingswet met tijdelijke vergunningchecker Agenda virtuele sessies Nieuw op aandeslagmetdeomgevingswet.nl

VNG plaatst kritische kanttekeningen bij rapport VTH-stelsel

De VNG waardeert de inzet van de commissie-Van Aartsen, maar heeft tegelijkertijd een aantal kritische kanttekeningen bij haar eindrapport over het VTH-stelsel. Het rapport biedt wel aanknopingspunten om het stelsel door te ontwikkelen, zodat het voldoet aan de randvoorwaarden voor een goede uitvoering

Beantwoording Kamervragen over permanente bewoning op vakantiepark

Minister Ollongren beantwoordt vragen over het bericht ‘Wonen op een vakantiepark? Meeste Veluwse gemeenten willen daar niets van weten’.

Nieuwsbrief Implementatie Omgevingswet maart

Inhoud: Route 2022: kwartaalupdate Hulp aanvragen bij uw demo, test of oefening Testen met de Testtoolkit DSO Participatie en de Omgevingswet: keuzes, gevolgen & effecten Agenda virtuele sessies Modellen voor duidelijke kennisgevingen omgevingsvergunning Nieuw op aandeslagmetdeomgevingswet.nl