Nieuws november 2022

Toezeggingen m.b.t. Schone Lucht Akkoord tijdens Commissiedebat Leefomgeving

Met deze brief geef ik uitvoering aan twee toezeggingen die ik heb gedaan tijdens het Commissiedebat Leefomgeving op 12 oktober 2022.