Nieuws februari 2022

Kamerbrief bij advies Raad van State over Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Eerste Kamer over het te nemen Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen, de advisering door de Raad van State, het nader rapport van de regering en de manier waarop de inbreng vanuit de Eerste Kamer in het besluit is verwerkt.