Nieuws juli 2022

Standaardbrieven Wkb beschikbaar

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen heeft veel impact op de VTH-processen. De VNG krijgt veel vragen over de aanpassingen op de VTH-standaardbrieven.

Handreiking brandveiligheid vakantieparken ontwikkeld

De handreiking geeft een totaaloverzicht van de actuele wet- en regelgeving op het gebied van de brandveiligheid van vakantieparken. Ook staan er tips en adviezen in om de brandveiligheid te verbeteren. De uitgave is ontwikkeld in opdracht van de veiligheidsregio’s Noord- en Oost-Gelderland en Gelderland-Midden en het programma Vitale Vakantieparken.