Nieuws 2019

Toezicht in beschermde stads- en dorpsgezichten

Een bijzondere vorm van erfgoedbescherming is die van de beschermde stads- en dorpsgezichten. Nederland telt ruim 450 gebieden die zijn aangewezen met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Vanwege hun bijzondere schoonheid, ruimtelijke samenhang of cultuurhistorische waarde. Van heel klein – Middelstum 1,1 hectare – tot heel groot – Amsterdam 679 hectare –, zijn het delen van een stad of dorp waar bewoners trots op zijn, waar toeristen op afkomen en die dus ook economisch belangrijk zijn