BRIStoets

BRIStoets

BRIStoets is het online hulpmiddel voor bouwplantoetsers om de gewenste kwaliteit van een bouwplan uniform te toetsen aan de eisen van het Bouwbesluit. Door een transparant toetsingsproces kan achteraf eenvoudig worden aangetoond op welke onderdelen is getoetst en met welke intensiteit. Het programma werkt op basis van de Landelijke Toetsmatrix Bouwbesluit 2012 (LTB2012), maar er kan ook een organisatie specifieke matrix aangemaakt worden waardoor een uniforme toetsing is gegarandeerd. BRIStoets is geschikt voor gemeenten alsook voor de private markt. Omdat wet- en regelgeving aan verandering onderhevig zijn, worden eventuele wijzigingen door BRIS nauwlettend in de gaten gehouden. BRIStoets is hierdoor altijd up-to-date.
 
Leden van de vereniging BWT Nederland ontvangen 25% korting op aanschaf en jaarlijks onderhoud van BRIStoets.

Klik hier voor meer informatie.

Infosessies kwaliteitsborging voor het bouwen

Graag nodigen wij u uit voor dé infosessie over kwaliteitsborging voor het bouwen op De Bouwcampus in Delft.

Datum: verschillende data 
Locatie: De Bouwcampus (Delft)
Deelname: gratis
Inschrijven: via het inschrijfformulier

Door de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is het zaak dat de kwaliteit van het werk geborgd gaat worden. In de toekomst zal bij de oplevering van het project moeten worden aangetoond dat aan de regelgeving is voldaan. Hoe gaat u dit doen?

Tijdens deze infosessie bespreken wij de gevolgen van de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en wat dit voor u betekent. Verder komt de verandering in aansprakelijkheid aan bod en laten wij u de mogelijkheden zien van handige tools die gebruikt kunnen worden om uw kwaliteit te borgen. Vul snel het inschrijfformulier in, zodat u verzekerd bent van een plek.