BRIStoets

BRIStoets is het online hulpmiddel voor bouwplantoetsers om de gewenste kwaliteit van een bouwplan uniform te toetsen aan de eisen van het Bouwbesluit. Door een transparant toetsingsproces kan achteraf eenvoudig worden aangetoond op welke onderdelen is getoetst en met welke intensiteit. Het programma werkt op basis van de Landelijke Toetsmatrix Bouwbesluit 2012 (LTB2012), maar er kan ook een organisatie specifieke matrix aangemaakt worden waardoor een uniforme toetsing is gegarandeerd. BRIStoets is geschikt voor gemeenten alsook voor de private markt. Omdat wet- en regelgeving aan verandering onderhevig zijn, worden eventuele wijzigingen door BRIS nauwlettend in de gaten gehouden. BRIStoets is hierdoor altijd up-to-date.

 
Leden van de vereniging BWT Nederland ontvangen 25% korting op aanschaf en jaarlijks onderhoud van BRIStoets.

Klik hier voor meer informatie.