Sloop en Asbestinformatie

In 2007 bracht de VBWTN voor de eerste keer de Handreiking Slopen uit, een kloek boekwerk bedoeld om toetsing, toezicht en handhaving rondom sloop en asbestverwijdering op een hoger plan te brengen. Door de veelheid aan veranderingen in de wet- en regelgeving besloten we nadien deze handreiking alleen nog digitaal te onderhouden. Dat gold van meet af aan ook voor de Handreiking Handhaving illegale sloop, die een paar jaar later verscheen. Van beide handreikingen verschijnt nu een opnieuw geactualiseerde versie. De veranderingen zijn deze keer heel gering.

Daarnaast komen we nu (5 juni 2014) met een nieuwe Handreiking Asbestcommunicatie, ook geheel digitaal. De aanleiding hiervoor is dat onder meer bij de asbestverwijdering in de Utrechtse wijk Kanaleneiland bleek, dat goede communicatie over asbest minstens zo belangrijk is om te zorgen dat de verwijdering van asbest op verantwoorde wijze gebeurt. Communicatie is niet bij uitstek een competentie van veel technici. Mede daarom is deze nieuwe handreiking tot stand gekomen met inbreng van diverse deskundigheden naast het specifieke BWT-vak. Vooral de experts op het gebied van de gezondheidsrisico’s – GGD Nederland – en communicatie – de eindredacteuren Angela van den Elshout en Ingeborg Kriegsman – hebben een onmisbare inbreng geleverd.

Voor sloopmeldingen op grond van het Bouwbesluit en sloopvergunningen op grond van bestemmingsplan en/of Monumentenwet is het Omgevingsloket online vanaf nu het loket. Alleen de nieuwe bijlage 10 (controlelijst BWT) is via deze pagina afzonderlijk te downloaden.

Nieuws