Sloop en Asbestinformatie

In 2007 bracht de VBWTN voor de eerste keer de Handreiking Slopen uit, een kloek boekwerk bedoeld om toetsing, toezicht en handhaving rondom sloop en asbestverwijdering op een hoger plan te brengen. Door de veelheid aan veranderingen in de wet- en regelgeving besloten we nadien deze handreiking alleen nog digitaal te onderhouden. Dat gold van meet af aan ook voor de Handreiking Handhaving illegale sloop, die een paar jaar later verscheen. Beide handreikingen zijn samengevoegd, in oktober 2017 verscheen de Handreiking Slopen en Handhaving bij Illegale Asbestsloop. De handreiking wordt zo actueel mogelijk gehouden en is voor het laatst in juli 2019 aangepast.

Daarnaast verscheen in 2014 de Handreiking Asbestcommunicatie, ook geheel digitaal. De aanleiding hiervoor is de vaak wat moeizame communicatie over asbest, terwijl het belangrijk is dat de verwijdering van asbest op verantwoorde wijze gebeurt. Communicatie is niet bij uitstek een competentie van veel technici. De handreiking is tot stand gekomen met inbreng van diverse deskundigen naast het specifieke BWT-vak. Inmiddels is de handreiking meedere keren aangepast, voor het laatst in juli 2019. 

Voor sloopmeldingen op grond van het Bouwbesluit en sloopvergunningen op grond van bestemmingsplan en/of Monumentenwet is het Omgevingsloket online vanaf nu het loket.

Nieuws