Kwaliteitsborging voor de bouw

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen treedt vooralsnog in werking samen met de Omgevingswet op 1 januari 2024.

Het meest actuele nieuws over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is te vinden op de website www.stichtingibk.nl.Op deze website vindt u welke instrumenten er zijn toegelaten tot het stelsel, welke kwaliteitsborgers er in de markt actief zijn, en vooral vindt u hier heel veel hulpmiddelen zoals informatiefolders, factsheets en webinars. 

Op de WKB website van de VNG over de Wet kwaliteitsborging wordt ook regelmatig nieuws geplaatst. Nieuws over de Wkb die wij op BWTinfo plaatsen vindt u hieronder. 

Nieuws