Kwaliteitsborging voor de bouw

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen is op 14 mei 2019 door de Eerste Kamer aangenomen nadat al eerder op 21 februari 2017 de Tweede Kamer had ingestemd met het Wetsvoorstel.
De beoogde inwerkingtreding van de Wet is gesteld op 1 januari 2022, maar dan moet de markt hier wel klaar voor zijn. Momenteel wordt hard gewerkt aan implementatie van het wetsvoorstel waarbij een belangrijk onderdeel hiervan de proefprojecten nu moeten worden uitgevoerd.

Het implementatietraject is na de instemming door de Eerste Kamer direct opgepakt. Inmiddels zijn er al diverse documenten ontwikkeld die de gemeenten ondersteunen bij de implementatie en het uit kunnen voeren van proefprojecten.

In het document spelregels proefprojecten staan de randvoorwaarden en spelregels voor de uitvoering van proefprojecten. Daarnaast is er het implementatieplan en het toetskader voor de toelating van  instrumenten. Deze en nog meer belangrijke documenten vindt u hier

Op 2 oktober 2019 is het document Vergunningverlening bij proefprojecten Wkb gepubliceerd. Dit document geeft aan hoe onder het huidige wettelijke kader van de Wabo een vergunning kan worden verleend voor een proefproject waarbij dit proefproject ook wordt behandeld als een project in gevolgklasse 1 nadat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking is getreden. 

Inmiddels is bij de VNG ook gestart met de ondersteuning van gemeenten bij de implementatie van het nieuwe stelsel. De VNG heeft hiervoor 2 contactpersonen die als kwartiermakers implementatie aan het werk zijn. Dit zijn Esther van Kooten Niekerk esther.van.kootenniekerk@vng.nl en Jimco Drost jimco.drost@vng.nl Voor vragen over de implementatie en het uitvoeren van proefprojecten kunt u hen mailen.

Nieuws

Agendapunten