Nieuws 2018

Kamerbrief over klacht over geluidsoverlast aircoinstallatie buren

Minister Ollongren ( BZK) stuurt een afschrift van brief aan een burger over geluidsoverlast aircoinstallatie van de buren aan de Tweede Kamer.

Aanbieding rapport 'Second opinion advies breedplaten Turfmarkt 147'

Staatssecretaris Knops (BZK) stuurt de Tweede Kamer de second opinion die TNO heeft opgesteld over de breedplaatvloeren in het pand Turfmarkt 147

Nieuwsbrief 12 november 2018

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Hoe lang is ‘Bij brand geen lift’ nog houdbaar?

Nederlanders worden steeds ouder en moeten langer zelfstandig blijven wonen. Hierdoor lopen mensen met fysieke en/of mentale beperkingen een grotere kans om slachtoffer te worden bij brand. Het gebruik van liften in woongebouwen bij brand kan mogelijk levens redden, maar in veel gevallen is het gebruik van liften dan niet toegestaan. Liftinstituut pleit voor verandering.

Wat zijn controlepunten brandveiligheid gevels?

Waarom zouden we het over de brandveiligheid van de gevel hebben? Onder meer om veiliger te kunnen vluchten uit gebouwen bijvoorbeeld zou je denken. De gemeenten van Nederland zijn opgeroepen door de minister van Binnenlandse zaken om in hun gemeente de brandveiligheidsrisico’s van gevels van in kaart te brengen. In korte tijd zijn daar al tools voor ontwikkeld en zou men ermee aan de slag. Maar zonder training en kennis deling hierover?

Hoe zorgen we dat woningen niet alleen op papier maar ook écht bijna-energieneutraal zijn?

“Prestatiemeting of niet, het komt goed met energieneutraal bouwen” Volgens Claudia Bouwens, programmaleider Lente-akkoord ZEN, is het zaak dat bijna-energieneutrale gebouwen in de praktijk net zo presteren als op papier. De koper heeft daar recht op, vindt ze. Maar in de huidige bouwpraktijk kunnen grote verschillen ontstaan tussen de beloofde prestatie en de werkelijke prestatie. Ze pleit daarom voor een prestatiemeting na de bouw. Een goed idee, vindt ook Wico Ankersmit, directeur Bouw- en woningtoezicht Nederland, maar in de op handen zijnde Wet kwaliteitsborging ontbreekt zo’n middel. Waarom moet die er toch komen en welke alternatieven resten er als dat niet lukt?

Nieuwsmail 'Oog op de Omgevingswet' nr 62

Nieuwsmail van interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter, aangevuld met bijdragen van Programma Aan de slag met de Omgevingswet. Voor professionals bij de overheid, maatschappelijke organisaties of in het bedrijfsleven. Met praktijkvoorbeelden, wetenswaardigheden en nieuws over de Omgevingswet

Een terugblik op het COBc congres

Afgelopen donderdag, 1 november, heeft het jaarlijkse COBc congres weer plaatsgevonden, zoals afgelopen jaren weer met een zinvol programma. Voor de deelnemers die alles nog een keer willen doorlezen of aan hun collega’s willen laten lezen, staan de presentaties live op onze site.

Symposium: ‘Succesvol werken met de MPG’

Op donderdag 13 december 2018 organiseert Kiwa in het monumentale voormalige Soesterbergse kleinseminarie Conferentiecentrum Kontakt der Kontinenten het symposium ‘Succesvol werken met de MPG’. Wij willen u hierbij graag uitnodigen voor dit event, waarin de praktijk van de MPG centraal staat.

Constructieve veiligheid in de bouw verdient meer!

Samen aan de slag! Recent is Nederland opnieuw opgeschrikt door enkele incidenten met parkeergarages. Ze trekken veel publicitaire aandacht en roepen vragen op over de kwaliteit van onze gebouwen. Duidelijkheid over de oorzaken laat nog op zich wachten. Wat is er aan de hand? Matig onderwijs, gebrekkig toezicht, werkdruk, Wet van Murphy?

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 7 2018

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 7 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan

Het ontwerp-Invoeringsbesluit omgevingswet is gepubliceerd voor consultatie

Sinds gisteren is het ontwerp-Invoeringsbesluit omgevingswet gepubliceerd voor consultatie. Iedereen kan tot 21 december 2018 een reactie insturen op https://www.internetconsultatie.nl/invoeringsbesluitomgevingswet.

Kamerbrief met reactie op OvV-rapport 'Bouwen aan constructieve veiligheid'

Minister Ollongen (BZK) heeft op 29 oktober een reactie aan de Tweede Kamer op het rapport ‘Bouwen aan constructieve veiligheid – lessen uit de instorting parkeergebouw Eindhoven Airport’ gestuurd. In deze brief veel aandacht voor de Wkb die ook voor het eerst een andere uitleg geeft aan de toekomstige rol van het bevoegd gezag dan in eerdere brieven.

BWT op RTL4 bij Van Passie naar Droombaan

Bouw- en Woningtoezicht op de kaart was de titel van het jaarcongres 2018. BWT op televisie komt er nu ook aan. Om nieuwe BWTers te werven voor ons mooie vakgebied heeft de Vereniging BWT samen met de gemeente Enschede meegewerkt aan een item van 'Van Passie naar Droombaan'. Dit item is de komende tijd drie keer te zien op RTL4.

Bijeenkomsten Handhavingsinstrumentarium Woningwet. 14 november Nieuwegein en 28 november Breda. Nog enkele plekken beschikbaar

Het ministerie van BZK organiseert in samenwerking met de Vereniging BWT Nederland op 14 november in Nieuwegein en op 28 november in Breda twee bijeenkomsten waarbij de handhavingsmogelijkheden van woninggebonden wet- en regelgeving (Woningwet, Huisvestingswet, Opiumwet etc) zullen worden toegelicht en waar ervaringen met het handhavingsinstrumentarium zullen worden gepresenteerd en gedeeld. De bijeenkomsten zijn van 13:00 uur tot 16:00 uur (inloop vanaf 12:30 uur) en zijn gratis toegankelijk.