Nieuws 2018

Wetsinstrument programma niet in beeld

Overheden moeten veel bewuster gaan kiezen via welke instrumenten van de Omgevingswet zij uitvoering geven aan hun eigen beleid voor het fysiek domein. Het instrument programma is daarbij een belangrijk en veelzijdig instrument. Maar het is nog niet goed in beeld bij overheden. Dat staat in de verkenning naar behoefte aan ondersteuning bij de implementatie van dit wetinstrument.

Factsheet gasaansluitplicht nieuwbouw

Amendement Jetten c.s. in wetsvoorstel voortgang energietransitie Opgesteld door de ministeries van Binnenlandse Zaken & Economische Zaken en Klimaat Inhoudsopgave Wat staat er precies in het amendement? Wanneer gaat het in? Voor welke gebouwen geldt de wijziging? Hoe moet een vergunningsaanvraag behandeld worden?

Bouwen met kwaliteit, Nummer 2, 124 mei 2018

Deze nieuwsbrief wordt uitgebracht door de directie Bouwen en Energie en informeert over de beleidsontwikkelingen op het gebied van aardgasvrije wijken, energiebesparing in de gebouwde omgeving, circulaire bouw en bouwkwaliteit en bouwregelgeving. De directie Bouwen en Energie zorgt voor een goed functionerende bouwmarkt en waarborgt daarbij de belangen van burgers en bedrijven, zoals de kwaliteit en duurzaamheid van woningen en andere gebouwen.

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 4 2018

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 4 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan

Automatisch opschonen van aanvragen en meldingen

Vanaf 18 juni 2018 inventariseert Omgevingsloket iedere dag welke (concept)aanvragen en meldingen in aanmerking komen voor verwijdering. Aanvragen en meldingen worden verwijderd uit Omgevingsloket online wanneer ze langer dan een jaar niet zijn gewijzigd. Of wanneer ze in het loket langer dan drie maanden de status ‘Gearchiveerd’ hebben

Nieuwbouw in principe gasloos vanaf 1 juli 2018

Het kabinet heeft besloten 1) dat nieuwe woningen waarvoor de bouwaanvraag na 1 juli 2018 wordt gedaan in principe niet meer kunnen rekenen op een gasaansluiting. Aedes en andere partijen uit de bouwsector trapten 2) vorige maand nog op de rem. Deze partijen delen de uitgangspunten dat alle nieuwbouw zo snel mogelijk aardgasloos moet zijn, maar vinden de invoering overhaast. De Tweede Kamer heeft in een debat op 17 mei 2018 ook kanttekeningen geplaatst bij de datum van 1 juli 2018

Vereiste voorwaarden aan Wet kwaliteitsborging bouwen

VNG streeft naar kwaliteitsverbetering in de bouw tegen acceptabele kosten. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) kan in werking gaan als er aan drie voorwaarden wordt voldaan. Die boodschap brengen wij samen met Vereniging Eigen Huis en Bouwend Nederland in een brief aan minister Ollongren.

Infographics en videocollege over de Omgevingsregeling

Kenners van het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht weten: de Omgevingsregeling bevat regels voor de uitvoeringspraktijk. Maar over welke onderwerpen gaan die regels precies? Wat is de relatie met de AMvB’s van het stelsel? En verder de diepte in: waar vind je als initiatiefnemer straks bijvoorbeeld de aanvraagvereisten voor een vergunning? Of: hoe maken we meet- en rekenvoorschriften voor het monitoren van de leefomgeving zo gebruiksvriendelijk mogelijk?

Videocollege over Invoeringsbesluit en bruidsschat

Wie Invoeringsbesluit zegt, zegt bruidsschat. Een nieuw videocollege over het Invoeringsbesluit gaat daarom uitgebreid in op deze ‘set regels die een overheid meegeeft of meekrijgt bij een decentralisatie’. Over welke onderwerpen gaat de bruidsschat? Uit welke wetten, besluiten en regelingen zijn de regels afkomstig? Wat is het kader voor de bruidsschat?

Nieuwsbrief 22 mei 2018

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Nieuwsmail 'Oog op de Omgevingswet' nr 59

Nieuwsmail van interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter, aangevuld met bijdragen van Programma Aan de slag met de Omgevingswet. Voor professionals bij de overheid, maatschappelijke organisaties of in het bedrijfsleven. Met praktijkvoorbeelden, wetenswaardigheden en nieuws over de Omgevingswet.

Welk project wint dé innovatieprijs van 2018?

De verkiezingen Handhaving en Toezicht gaan weer van start! De verkiezingen zijn een initiatief van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, de Inspectieraad en beroepsvereniging Vide om innovatie in het toezichts- en handhavingsvak te stimuleren. Meld vernieuwende projecten voor 1 juli aan om kans te maken op dé innovatieprijs van 2018.

Brandbrief aan minister: ‘Pas kwaliteitswet bouw aan’

Te duur, te ingewikkeld en volstrekt onduidelijk of de bouwkwaliteit verbetert. Kajsa Ollongren moet nog flink aan de bak om draagvlak te krijgen voor de wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Dat blijkt uit een gezamenlijke brief van gemeenten, eigenwoningbezitters en bouwers aan de minister van Binnenlandse Zaken, die Cobouw in handen heeft. “Invoering van het wetsvoorstel kan alleen plaatsvinden wanneer aan drie punten wordt voldaan.”

Drie brancheorganisaties op de bres inzake Wkb

Bouwend Nederland, Vereniging Eigen Huis en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben gezamenlijk, op 30 april jl., een brief aan minister Ollongren aangeboden.

"Duurzaamheid & monumententoezicht"

‘Praktijkvragen en oplossingen’ Is er in uw gemeente of regio een vastgesteld beleid voor verduurzaming van monumenten? Houdt dat verduurzamingsbeleid naar uw mening voldoende rekening met cultuurhistorische waarden van monumenten? En komen verduurzamingsingrepen bij monumenten of in beschermde stads- en dorpsgezichten in uw gemeente voor?