Nieuws 2017

Nieuwsbrief 7 november 2017

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden

Gemeenten krijgen langzaam maar zeker grip op breedplaatkwestie

Gemeenten hoeven niet het hele stappenplan van de breedplaatvloeren te doorlopen maar mogen vanaf stap 2 de bal doorspelen naar de gebouweigenaren. Daarmee wordt de inventarisatie een stuk overzichtelijker. Al mogen de prefabbetonfabrikanten onderhand wel eens met informatie over de brug komen.

Evaluatie gebruik instrumenten aanpak malafide pandeigenaren

Achterstallig onderhoud van panden, brandgevaar, hennepteelt, vervuiling en andere hinder. Gemeenten hebben verschillende instrumenten voor handhaving in handen. Hoe is het gebruik daarvan? 

Presentatie over Breedplaatvloeren tijdens het COBc-congres in Heerlen

Tijdens het COBc-congres in Heerlen is er uitvoerig aandacht besteed aan de breedplaatvloeren. In het eerste deel van de presentatie is ingegaan op de instorting van het parkeergebouw in Eindhoven, en in het tweede deel van de presentatie is ingezoomd op de rol van de gemeenten bij het onderzoek naar breedplaatvloeren.

Ook zo geïnspireerd door Michel Huisman van het Maankwartier?

Maandag 6 november 2017 is hij van 21:00 tot 22:00 uur te zien op NPO 2 met een documentaire over zijn project. Presentatie Aart Zeeman. Michel Huisman heeft tijdens het COBc-congres een enthousiaste presentatie gegeven over het Maankwartier. Een aantal van de deelnemers hebben van hem een rondleiding door het Maankwartier gehad.

HOE TOETST U DE MPG-GRENSWAARDE BIJ DE AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING?

In 2018 nieuwe milieu-eis Vanaf 1 januari 2018 moet nieuwbouw van woningen en kantoren voldoen aan de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG). Een berekening van de MPG moet worden meegestuurd met de aanvraag van de omgevingsvergunning. Hoe kunt u zo’n berekening toetsen?

Bouwen met kwaliteit, Nummer 5, 31 oktober 2017

Deze nieuwsbrief wordt uitgebracht door de directie Bouwen en Energie en informeert over de beleidsontwikkelingen op het gebied van woningbouw, transformatie van de woningvoorraad en energie in de gebouwde omgeving. De directie Bouwen en Energie zorgt voor een goed functionerende bouwmarkt en waarborgt daarbij de belangen van burgers en bedrijven, zoals de beschikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid van woningen en andere gebouwen

Onderzoek "hoe om te gaan met pelletkachels?"

De uitvoeringsorganisatie Vergunningen Toezicht en Handhaving van de gemeente Utrecht doet op dit moment nader onderzoek naar de vraag hoe om te gaan met pelletkachels? Onze inschatting is dat dit vraagstuk zich de komende tijd meer en meer zal gaan voordoen. Wellicht een “schoon”  alternatief voor gas gestookte installaties.

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 10 2017

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 10 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

“BBN Studiedag 23 november 2017 – Brandveilig transformeren

Thema van deze, alweer, 12e BBN Studiedag is “Brandveilig transformeren”. Een zeer interactieve dag door veel workshops, gegeven door de BBN productwerkgroepen. Uiteraard wordt er ook kort terug geblikt op 25 jaar BBN en wordt nog eens de visie bezien van BBN.

Vragen uit de markt over het “certificeren” van PGS 15 opslagruimtes

In reactie op vragen aan Efectis Nederland over de betekenis en waarde van aanduidingen zoals certificeren, integraal certificeren en andere dergelijke uitspraken willen wij u met deze brief duidelijkheid verschaffen. Deze uitleg heeft betrekking op brandwerende opslagruimtes die ook als PGS 15 opslagruimtes bekend staan en toegepast worden.

Meer aandacht voor bouwontwerp in bepaling milieuprestaties

Het is belangrijk om al bij het ontwerp van een bouwwerk na te denken over hoe grondstoffen en bouwmaterialen beter hergebruikt of gerecycled kunnen worden. Een verbeterde methode om de milieuprestatie te berekenen maakt het mogelijk om beter te kunnen afwegen welke ontwerpen en technieken nodig zijn om hergebruik en recycling te optimaliseren. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM.

Bijeenkomst Platform monumententoezicht in de praktijk

De ambtenaar die op de lokale monumentenzorg toezicht houdt, staat dagelijks voor uiteenlopende vragen. Vermindert de kwaliteit van de restauraties door de economische ontwikkeling en druk op de woningmarkt?

Hulp gevraagd!

De kwaliteitscriteria voor de uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving hebben we alweer een aantal jaar geleden vastgesteld. Ze zijn verouderd en toe aan een update. En daar hebben we jouw hulp bij nodig!

Vernieuwde Handreiking Slopen

De Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland publiceert met enige regelmaat handreikingen voor haar leden op het gebied van toezicht en handhaving. Het zijn naslagwerken waarin men niet alleen wet- en regelgeving kan vinden maar ook schema’s en voorbeeldbrieven.