Nieuws 2020

Naar aanleiding van de uitzending van de ‘De Monitor’ over de proef met het funderingslabel

In onze nieuwsbrief van begin oktober gingen we in op de aard en omvang van de funderingsproblematiek. De huidige omvang van de problemen, bodemdaling en droogte maken dat één miljoen woningen risico lopen op funderingsschade. Het geraamde schadebedrag tot 2050 loopt op tot een bedrag van 80 miljard euro. Het gaat om huizen met een houten paalfundering of huizen met een ondiepe fundering (vaak fundering op staal genoemd). Funderingsproblematiek is een ‘silent killer’: je merkt het pas als het te laat is.

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 7 2020

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 7 verschenen.

NEN-2990 na asbestsanering vernieuwd

De vernieuwde NEN 2990 voor eindcontroles na asbestverwijdering is gepubliceerd. Deze aangepaste norm wordt begin 2021 in gebruik genomen.

Beantwoording Kamervragen algemeen overleg Nationale Omgevingsvisie

Beantwoording Kamervragen algemeen overleg Nationale Omgevingsvisie

Voorlichtingscampagne over houtrook

Houtstokers zijn zich niet altijd bewust dat het haardvuur of de kachel slecht voor de gezondheid is door de uitstoot van fijnstof en roet. Het nieuwe voorlichtingsmateriaal helpt houtstokers meer bewust te maken van de schadelijke effecten. Gemeenten kunnen het voorlichtingsmateriaal al gebruiken tijdens dit stookseizoen.

Beantwoording Kamervragen over voortgangsbrief Omgevingswet

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Eerste Kamer de beantwoording van de vragen naar aanleiding van de voortgangsbrief Omgevingswet van 24 juni 2020. Een afschrift van deze brief is verzonden aan de Tweede Kamer.

Vervanging PKIoverheid-certificaten

Omgevingsloket online vervangt voor het eind van het jaar de PKIoverheid-certificaten. Dit is nodig vanwege een wijziging in het PKIoverheid-stelsel. Om te voorkomen dat uw systemen geen gegevens meer kunnen uitwisselen met Omgevingsloket online, is voor 31 december 2020 actie nodig.

Nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 54

De afgelopen week verscheen nr 54 van de nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. In deze nieuwsbrief berichten op het gebied van welstand en aanverwante onderwerpen:

VNG: Herziening asbeststelsel nodig

Voorafgaand aan het gesprek op 14 oktober met de heer Frissen, auteur van het rapport ‘Het asbestelsel.Gevangen door belangen?’, verschenen in mei 2020, heeft de VNG een brief gestuurd aan de Tweede Kamercommissie SZW.

Digitale informatie voor het Dossier Bevoegd Gezag

Als gevolg van de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zullen betrokkenen steeds vaker gevraagd worden om de prestatie hun werkzaamheden aan te tonen. Niet alleen aannemers voor het consumentendossier, maar ook opdrachtgevers voor het dossier bevoegd gezag en kwaliteitsborgers voor het borgingsplan, toetsing en toezicht. De gevolgen van de Wkb werken op dit punt door in de gehele keten.

Oefenomgeving DSO niet beschikbaar 21 oktober tot en met 11 november

De installatie van de nieuwe versie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) op de oefenomgeving (pre-productie) staat gepland op 21 oktober 2020. Hierdoor is het DSO en het Omgevingsloket in ieder geval niet beschikbaar van woensdag 21 oktober tot en met woensdag 11 november 2020. Aansluiten is in deze periode ook niet mogelijk.

Webinar Energieprestatie 2.0 NTA 8800

Op 13 oktober is het webinar "Energieprestatie 2.0" door NEN uitgezonden. Dit webinar over de NTA 8800 en het nieuwe energielabel met diverse sprekers kan nu hier worden teruggekeken.

“Oefenen, oefenen, oefenen”

Natuurlijk weet u dat de Wet kwaliteitsborging bouw eraan komt. En natuurlijk weet u ook dat deze wet niets meer of minder is dan een stelselwijziging. De controle op de kwaliteit in de bouw, de kwaliteitsborging, zal vanaf 1 januari 2022 drastisch anders georganiseerd zijn dan we nu met z’n allen gewend zijn. Maar, hoe ziet dat ‘anders’ er in de praktijk uit? Hoe moet u straks als opdrachtgever, gemeente, bouwer of kwaliteitsborger te werk gaan? Er is uiteraard een bulk aan informatie beschikbaar, maar met nog zo’n veertien maanden te gaan voordat de wet in werking treedt, zit er nu maar één ding op: als een haas gaan oefenen, oefenen, oefenen. Want het is 2022 voordat je het weet.

Nieuwsbrief 14 oktober 2020

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Uitnodiging Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet 27 oktober 2020

Graag heten wij u welkom op de virtuele Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet op 27 oktober 2020. We beginnen om 11.00 uur met een voorprogramma over de introductie DSO en een introductie Omgevingswet. Het plenaire deel start om 12.30 uur met daarna de workshops. Dit alles eindigt om 16.15 uur