Nieuws 2018

BENG 1 mogelijk schilindicator-plus

Op 28 november organiseerde het ministerie van BZK een klankbordbijeenkomst over BENG om alle brancheverenigingen te informeren over de voortgang van BENG. De eerste BENG eis wordt door het ministerie aangepast: ventilatie wordt een forfaitaire waarde in de eerste BENG-eis. De hoogte van die forfaitaire waarde moet nog worden bepaald. Door partijen wordt hard gewerkt om de definitieve BENG-definities en de grenswaarden eind 2018 beschikbaar te maken. Tot die tijd is alles indicatief.

Nieuwsbrief 17 januari 2018

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Nieuwe gids Milieuprestatieberekeningen

Eind december 2017 kwam de herziene versie uit van de Gids voor het maken van milieuprestatieberekeningen van gebouwen – hulpmiddel bij veelvoorkomende praktische vragen. De nieuwe versie heet: Milieuprestatieberekeningen.

2018: verlaging grenswaarden in het Bouwbesluit 2012

Vanaf 1 januari 2018 is de grenswaarde van de maximaal toegestane concentratie asbest in binnenruimten flink verlaagd. Deze grenswaarde is nu gelijkgetrokken met de grenswaarden uit het Arbobesluit.

Uit de Staatscourant van 21 december 2017; Nieuwe aanwijzingen van normen brandwerendheid en vuurbelasting

Op pagina 5 van de Staatscourant van 21 december 2017 staan twee aanwijzingen voor normen die te maken hebben met bouwkundige brandveiligheid. In de publicatie dreigen ze een beetje ondergesneeuwd te raken in allerlei andere onderwerpen.

Oefenomgeving Omgevingsloket niet beschikbaar op dinsdag 16 januari

Op dinsdag 16 januari is de oefenomgeving (inr.omgevingsloket.nl) de hele dag niet beschikbaar. Er wordt een nieuwe versie geplaatst (release 2.13.2).

Inventarisatie beoordeling van gebouwen met breedplaatvloeren

De vereniging BWT Nederland heeft van het ministerie van BZK het verzoek gekregen te inventariseren hoe het staat met de beoordeling van de breedplaatvloeren. Er hebben al een heel aantal gemeenten gereageerd, maar mocht u dit nog niet hebben gedaan. Dan graag zo snel mogelijk!

Veelgevraagde vragen bouwers over breedplaatvloeren

Bouwend Nederland heeft een overzicht beschikbaar gesteld met veelgestelde vragen over breedplaatvloeren. Met deze vragen hopen we leden verder te kunnen informeren over de belangrijkste zaken rondom dit onderwerp. Heeft u nog vragen of hulp nodig? Leden kunnen bij Bouwend Nederland terecht met vragen bij onze speciale helpdesk of op de themapagina www.bouwendnederland.nl/breedplaatvloer. Klik hier voor het overzicht van veelgestelde vragen over breedplaatvloeren »

Nieuwe wetgeving omgevingsrecht per 1 januari 201

Nieuwe en gewijzigde wetten treden met name op twee vaste verandermomenten inwerking, namelijk 1 januari of 1 juni. Nu het nieuwe jaar weer is begonnen, betekent dit dat er weer flink wat wetten in werking zijn getreden. Hieronder kort een overzicht:

Kamerbrief over onderzoeksplicht roestvaststaal zwembaden

Minister Ollongren ( BZK) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het onderzoek naar de naleving van roestvaststaal in zwembaden in gemeenten.

Advies Raad van State over AMvB’s en Invoeringswet

Op 22 december heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over de ontwerp-AMvB’s op grond van de Omgevingswet en het voorstel voor de Invoeringswet. Bij de AMvB’s gaat het om het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Toelichting bij het Informatiedocument Beoordeling veiligheid breedplaatvloeren

Op 9 oktober 2017 heeft het ministerie van BZK het informatiedocument gepubliceerd voor de beoordeling van gebouwen met breedplaatvloeren1). Dit naar aanleiding van het instorten van de parkeergarage Eindhoven Airport op 27 mei 2017. Dit informatiedocument is opgesteld in overleg met o.a. de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, TNO, Bouwend Nederland, Bond Fabrikanten Betonproducten Nederland, Rijksvastgoedbedrijf en VN-constructeurs.