Nieuws 2017

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 9 2017

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 9 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Kamerbrief over beantwoording Kamervragen wijziging Bouwbesluit 2012

Minister Plasterk ( BZK) zendt de antwoorden op de aanvullende vragen over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende drijvende bouwwerken, de milieuprestatiegrenswaarde en enkele andere wijzigingen.

Terug naar de Ambachtsschool. Leve de LTS!

Wico Ankersmit, directeur van de Vereniging BWT schreef een artikel waarin hij beschrijft welk probleem de bouw de komende tijd te wachten staat als er niet iets gaat gebeuren in het onderwijs. Het huidige VMBO is onvoldoende ingesteld om jongeren richting de bouw te krijgen. En kwaliteit in de bouw heeft toch echt als basis dat de mensen die het bouwwerk bouwen voldoende kundig zijn en vooral gemotiveerd zijn het vak uit te voeren.

Mailing Omgevingsloket online 18 september 2017

Inhoud: Nieuwe release Omgevingsloket online Vanaf 1 december 2017 geen xml-bijlagen meer in e-mail

Voldoen aan de technische voorschriften nader beschouwd

“De preventieve en de repressieve toetsing aan bouwtechnische voorschriften in het publieke bouwrecht”, een proefschrift van mr. ing. P.M.J. (Peter) de Haan. Ik acht het een 'must read' voor wie actief is met kwaliteitsborging binnen de bouw.

Nieuwsmail 'Oog op de Omgevingswet' nr. 53

Nieuwsmail van interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter, aangevuld met bijdragen van Programma Aan de slag met de Omgevingswet. Voor professionals bij de overheid, maatschappelijke organisaties of in het bedrijfsleven. Met praktijkvoorbeelden, wetenswaardigheden en nieuws over de Omgevingswet.

Jaarcongres Relevant 2017, samen werken aan een veilig Nederland

Het jaarcongres Relevant 2017, hét congres voor Externe Veiligheid, vindt plaats op donderdag 14 december in De Fabrique in Utrecht. Jaarlijks bezoeken zo'n 250 deelnemers, afkomstig uit gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s, bedrijfsleven en adviesbureaus, het congres voor verdieping en ontmoeting. Centraal staat dit keer de veranderingen die de Omgevingswet voor het werkveld met zich meebrengt.

Open online cursus ‘Anders werken door de Omgevingswet’

De nieuwe Omgevingswet brengt veel veranderingen mee voor overheidsorganisaties én voor individuele medewerkers. De open online cursus ‘Anders werken door de Omgevingswet’, mogelijk gemaakt door A+O fonds Gemeenten, het programma Aan de slag met de Omgevingswet en VNG, helpt hen daarbij. De cursus is vanaf 12 september voor iedereen beschikbaar

Beantwoording Kamervragen over het landelijk asbestvolgsysteem en de programmatische aanpak asbestdaken

Staatssecretaris Dijksma (IenM) beantwoordt vragen van de Kamerleden Von Martels en Geurts (beiden CDA) over het landelijk asbestvolgsysteem (LAVS).

Beantwoording feitelijke Kamervragen startnota 'De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie'

Minister Schultz van Haegen (IenM) beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over de startnota 'De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie' (NOVI).

Nieuwsbrief 5 september 2017

Vandaag is de nieuwsbrief van 5 september verzonden.

Omgevingsloket is niet beschikbaar op 7 september tussen 16.00 en 17.30 uur

Op donderdag 7 september is Omgevingsloket online niet beschikbaar vanaf 16.00 uur tot ongeveer 17.30 uur.  Er is onderhoud ingepland. Onze excuses voor het ongemak.

Bouwen met kwaliteit , nummer 4, 29 augustus 2017

Deze nieuwsbrief wordt uitgebracht door de directie Bouwen en Energie en informeert over de beleidsontwikkelingen op het gebied van woningbouw, transformatie van de woningvoorraad en energie in de gebouwde omgeving. De directie Bouwen en Energie zorgt voor een goed functionerende bouwmarkt en waarborgt daarbij de belangen van burgers en bedrijven, zoals de beschikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid van woningen en andere gebouwen

Dag van de Omgevingswet 2017

Op donderdag 5 oktober 2017 vindt de zesde Dag van de Omgevingswet plaats, deze keer in het Provinciehuis Utrecht. In eerdere jaren lag het accent vooral op de ontwikkeling van het wettelijk stelsel. Inmiddels verschuift de aandacht naar de voorbereidingen op de Omgevingswet bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, waterschappen en het bedrijfsleven. Ook de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet komt meer en meer van de grond. Uiteraard blijven we u daarnaast op de hoogte houden van de voortgang van het wettelijk stelsel

Onderhoudsinspecties: Betonrot herkennen en herstellen

Woningen die gebouwd zijn tussen 1950 en 1975 hebben vaak ‘betonrot’. Er werd toen namelijk gebouwd met minder goed beton. Bovendien was het gebruik van calciumchloride nog toegestaan om het beton sneller te laten uitharden. Hoe is betonrot te herkennen en wat zijn de gevolgen voor de constructieve veiligheid?