Nieuws 2019

Eerste Kamer vergadert over wetsvoorstel verwijdering asbest en asbesthoudende producten

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft op 16 mei de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten verstuurd naar de Eerste Kamer.

Kamerbrief over laatste stand van zaken inzake participatie (Omgevingswet)

Minister Ollongren (BZK) informeert de Eerste Kamer over de meest actuele stand van zaken omtrent participatie van de omgevingswet.

Eerste Kamer stemt in met Wet Kwaliteitsborging voor bouwen

Op 14 mei is in de Eerste Kamer gestemd over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De VNG is blij dat de wet is aangenomen en een proces van jaren tot een goed einde is gebracht. We gaan aan de slag om de gemeentelijke bijdrage aan het toezicht op de bouwkwaliteit te verbeteren.

Plannen kabinet voor meer toezicht in de bouw

Wie een huis of bedrijfspand laat bouwen, stelt eisen aan de uitvoering. Zoals een laag energieverbruik en een juiste luchtvochtigheid. Bij oplevering kan blijken dat deze eisen niet altijd goed zijn uitgevoerd. Meer toezicht in de bouw én de klant beter beschermen tegen dit soort ongemakken moet dit verhelpen. Dat Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gaat hiervoor zorgen

Eerste Kamer stemt in met nieuw stelsel voor toezicht in de bouw

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met een nieuw stelsel voor toezicht op de kwaliteit in de bouw. Met de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen wordt de consument beter beschermd. Er komt een kwaliteitscontroleur die het bouwplan toetst op risico’s en op de bouwplaats controleert of het werk aan alle wettelijke bouwvoorschriften voldoet. Bouwers worden meer aansprakelijk voor de kwaliteit van hun bouwwerken. Consumenten krijgen een betere bescherming als na oplevering van een bouwwerk gebreken worden ontdekt. Dat komt door het aanscherpen van de wettelijke aansprakelijkheid van de aannemer.

Nieuwsbrief 15 mei 2019

Gisteren is de nieuwsbrief verzonden.

Eerste Kamer vergadert over asbest

De plenaire behandeling van het wetsvoorstel ‘Verwijdering asbest en asbesthoudende producten’ staat geagendeerd voor 28 mei 2019.

Landelijke asbestkaart

Op verzoek van de Tweede Kamer is de landelijke asbestkaart gepresenteerd met gemeentelijke inventarisaties van asbestdaken.

Kamerbrief over uitwerking toetscriteria kwaliteitsborging bouw

Minister Ollongren (BZK) informeert de Eerste Kamer over de uitwerking van de criteria voor de monitoring van de implementatie en evaluatie van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen.

Methode ‘Geen Nood Bij Brand’ voor heel Nederland geactualiseerd

De Vakgroep Veilig Gebruik en Toezicht van Brandweer Nederland heeft de afgelopen maanden de methode ‘Geen Nood Bij Brand’ (GNBB) geactualiseerd. De methode is nu beschikbaar voor het hele land. Geen Nood Bij Brand is een methodiek waarmee we door een risicogerichte aanpak de brandveiligheid in bouwwerken kunnen verbeteren.

Verbeteren brandveiligheid seniorencomplex is complex

In het verleden zijn er al verschillende branden geweest in seniorencomplexen. Iedere keer komt dezelfde vraag naar boven: Hoe kunnen we de brandveiligheid in seniorencomplexen verbeteren? Joris Sauve, werkzaam bij Heijmans, schetst een beeld van het probleem en een oplossing.

De presentaties van de regiodagen 2019 staan live

De presentaties van de regiodagen staan live.

Excursie brandpreventie bij Trespa in Weert

Omdat veiligheid bovenaan staat bij brandpreventie nodigt de gemeente Zutphem als initiatiefnemer van deze excursie andere belangstellende ook graag uit bij Trespa in Weert op dinsdag 21 mei 2019. Om hier de ins- en outs over eigenschappen van en de productie te ervaren van het veel toegepaste Trespa. Sander Binnema is die dag uw gastheer bij Trespa.

Inschrijving gestart: meld u nu aan voor de Schakeldag 2019

U kunt zich nu aanmelden voor de Schakeldag 2019, hét jaarlijkse moment voor uitvoerende- en beleidsmedewerkers werkzaam bij de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Het congres vindt plaats op dinsdag 25 juni 2019 in 1931 Congrescentrum Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch.

Einde privatisering bouwtoezicht?

De Eerste Kamer heeft op 23 april 2019 gedebatteerd over het wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Twee jaar geleden heeft de Eerste Kamer de stemming over het wetsvoorstel aangehouden op verzoek van oud-minister Plasterk. Het CDA twijfelde namelijk