Nieuws 2022

Deelnemers expertmeetings Omgevingswet & begroting gezocht!

Om nog één keer voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet te kijken naar de financiële impact van de stelselwijziging voor gemeenten, organiseren wij in interbestuurlijk verband een aantal expertbijeenkomsten op de belangrijkste impactgebieden.

Kamerbrief over motie recreatiewoningen

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Eerste Kamer over de uitkomsten van het onderzoek naar de neveneffecten van de wijziging van het Besluit omgevingsrecht (recreatiewoningen), naar aanleiding van de motie over recreatiewoningen, ingediend door het Tweede Kamerlid Bisschop (SGP).

Veelgestelde vragen over het materialenpaspoort

Veel materialen die we gebruiken om te bouwen zijn eindig. En de productie ervan heeft een forse impact op het milieu. Alle reden dus om goed na te denken over de footprint van objecten en hergebruik van materialen. Het materialenpaspoort helpt daarbij. In een serie blogs neemt Emma Klamer (Aveco de Bondt) je mee in de wereld van het materialenpaspoort.

Op zoek naar de betere wereldbaan? Word trainee bij een omgevingsdienst!

In Zuid-Holland zoeken we trainees die de leefomgeving een beetje beter willen maken. Een specifieke opleidingsrichting vragen we niet, wel een scherpe blik. Net als enthousiasme om uitdagingen aan te pakken en complexe problemen op te lossen. Heb jij dat?

Vaktraineeship Bouwtoezicht en Vergunningen (mbo4/hbo)

De gemeente Amsterdam is opzoek naar een Vaktraineeship Bouwtoezicht en Vergunningen (mbo4/hbo) -

Meesterschap Podcast #1

In deze eerste aflevering van Meesterschap de Podcast praten we over een van de meest essentiële thema’s in de bouw: kwaliteitsborging. Samen met onze gasten praat Joost Tijssen over kwaliteitsborging en wat de Wkb voor het vak gaat betekenen.

Nationale regie in de ruimtelijke ordening

De ruimte in Nederland is schaars, terwijl ruimtelijke opgaven groot zijn. De urgente maatschappelijke opgaven zoals het woningtekort, de kwaliteit van de natuur, de transitie van de landbouw en de verduurzaming van de energievoorziening hebben allemaal grote ruimtelijke impact. De schaarste aan ruimte maakt dat het Rijk de regie in het ruimtelijke domein moet hernemen: om te kiezen, om te verdelen en om een eerlijke uitkomst mogelijk te maken in dit verdeelvraagstuk. Dat schrijft minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening vandaag aan de Eerste en Tweede Kamer. Hiermee wordt het fundament voor de ontwikkeling van het nationaal ruimtelijk beleid gelegd. Het kabinet onderstreept met deze brief dat de nationale ruimtelijke ordening in Nederland terug is.

Was-wordt-tabellen versoepelen overgang van Activiteitenbesluit naar Omgevingswet

Met de komst van de Omgevingswet verandert er met name veel voor alle professionals rond vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Het nieuwe wetgevingsstelsel neemt afscheid van ingeburgerde begrippen en introduceert nieuwe. Op 1 januari 2023 is de wereld niet opeens veranderd. Maar wel verandert op die dag de bril die VTH'ers moeten opzetten. De was-wordt-tabellen schieten te hulp.

Watermist en geen veiligheidsvluchtroute

n een nieuw te bouwen woontoren komen alle woningen uit in de kern van het gebouw waarin zich de liften en een enkel besloten trappenhuis bevinden. De woningen worden voorzien van een lagedruk watermistsprinklerinstallatie. De vraag is of een enkel besloten trappenhuis in combinatie met de watermist, een gelijkwaardige mate van veiligheid biedt als is beoogd met de prestatievoorschriften waarin een veiligheidsvluchtroute of twee onafhankelijke besloten vluchttrappenhuizen zijn vereist.

Kamerbrief over informatieverzoek functioneren en invoering van Digitaal Stelsel Omgevingswet

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt zijn reactie op een verzoek van het Eerste Kamerlid Nicolaï (PvdD) om informatie te geven over het functioneren en de invoering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Van deze brief is een afschrift naar de Tweede Kamer gestuurd.

Hybride warmtepomp de nieuwe standaard vanaf 2026

Het kabinet kondigt vandaag aan dat vanaf 2026 hybride warmtepompen de standaard worden voor het verwarmen van woningen. Dat betekent dat bij vervanging van de cv-installaties mensen moeten overstappen op een duurzamer alternatief. In veel gevallen is dit een hybride warmtepomp, maar ook alternatieven zoals de volledig elektrische warmtepomp of een aansluiting op een warmtenet zijn mogelijk. Het kabinet wil hiermee voor leveranciers, installateurs en woning- en gebouweigenaren duidelijkheid bieden en wijzigt hiervoor het besluit bouwwerken leefomgeving, ook wel bouwbesluit genoemd

Kamerbrief over besluitvorming inwerkingtreding Omgevingswet

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Eerste Kamer over de besluitvorming van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Antwoorden op Kamervragen over het bericht ‘Aedes wil landelijke toets voor fabriekswoningen

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) beantwoordt vragen over het bericht ‘Aedes wil landelijke toets voor fabriekswoningen’. Het Tweede Kamerlid Boulakjar (D66) heeft deze vragen gesteld.

Nieuwsbrief Implementatie 11 mei 2022

Inhoud: Verzamelbesluit 2022 gepubliceerd in Staatsblad Minister De Jonge beantwoordt Kamervragen Live Inspiratiedag Implementatie op 9 juni Route 2022 voor bedrijven Kwartslag 19: Samenwerken voor soepele start Webinar: Hoe werkt het informatiemodel? Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet Oefenen Het verschil tussen beleid en beleidsregels Agenda bijeenkomsten Nieuw op iplo.nl

Bouwen onder kwaliteitsborging

Een stappenplan voor (kleine) aannemers en consumenten