Nieuws 2018

Omgevingsloket niet beschikbaar op dinsdag 25 septembe

Op dinsdag 25 september 2018 komt er een nieuwe versie Omgevingsloket beschikbaar op de productie-omgeving (www.omgevingsloket.nl). Omgevingsloket is die dag niet beschikbaar.

1 plek voor informatie over het nieuwe digitaal stelsel Omgevingswet

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Bij de Omgevingswet hoort een goede digitale ondersteuning. Daarom wordt een digitaal stelsel voor de Omgevingswet ontwikkeld. De website 'Aan de slag met de Omgevingswet' geeft hierover vernieuwde informatie.

Nieuwsbrief 17 september 2018

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Aardgasvrij: wat doen we met woningen in de pijplijn?

Hoe leveren reeds geplande nieuwbouw alsnog aardgasvrij op? Onlangs publiceerde de VNG een handreiking voor gemeenten met 10 tips voor aardgasvrije nieuwbouw. Door de Lente-Akkoord-partijen is een handreiking opgesteld met inhoudelijke informatie over aardgasvrije nieuwbouw.

Yordi haalt zijn auto op uit parkeergarage met scheuren, 'Ik vind het wel eng'

In de pilaren van de Almeerse Metropolegarage zijn grote scheuren te zien. "Als ik ernaar kijk voel ik toch wel een beetje spanning. Ik vind het wel eng, maarja we moeten het maar doen", zegt Yordi Bon.

Mailing Omgevingsloket online 10 september 2018

Inhoud: Omgevingsloket niet beschikbaar op dinsdag 25 september Vervanging certificaat ftp-server op 27 november

Warmtepomp unit. Vergunningplichtig of Vergunningvrij?

De laatste tijd krijg ik regelmatig vragen over warmtepompen. Zo ook of het plaatsen van de buitenunit vergunningvrij of vergunningplichtig is. Dit hangt af van een aantal aspecten die ik in onderstaand artikel kort toelicht.

Transitiewet omgevingsrecht naar de Tweede Kamer

Vandaag wordt de Transitiewet aan de Tweede Kamer voorgelegd. Dit is de actualisering van de Crisis-en herstelwet (Chw) waar het kabinet al dit voorjaar mee instemde. In de tussenliggende periode heeft de Raad van State advies uitgebracht over dit wetsvoorstel.

Beantwoording Kamervragen over onveilige balkons en galerijen

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) over onveilige balkons en galerijen.

Nieuwsmail 'Oog op de Omgevingswet' nr 61

Nieuwsmail van interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter, aangevuld met bijdragen van Programma Aan de slag met de Omgevingswet. Voor professionals bij de overheid, maatschappelijke organisaties of in het bedrijfsleven. Met praktijkvoorbeelden, wetenswaardigheden en nieuws over de Omgevingswet.

Geconsolideerde versie Omgevingswet (met wijzigingen als gevolg van wetsvoorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet)

Hier vindt u een werkversie van de Omgevingswet; de tekst van de Omgevingswet zoals die gewijzigd wordt door het voorstel voor de Aanvullingswet natuur Omgevingswet

Nieuwe versie Richtlijn Begroeide Daken

De nieuwste versie van de Richtlijn Begroeide Daken is onlangs verschenen. De richtlijn is bedoeld als leidraad en naslagwerk voor een ieder die zich bezighoudt met begroeide daken. De informatie in deze uitgave geeft een overzicht van materialen, systemen en/of producten die worden toegepast bij begroeide daken.

Beantwoording kamervragen over inspectie van gevaarlijk RVS in zwembaden

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van Eijs (D66) over de inspectie van gevaarlijk roestvrijstaal (RVS) in zwembaden.

Green Deal Scholen: wat hebben we tot nu toe geleerd?

Hoe maken we onze scholen sneller duurzaam? Deze vraag was het uitgangspunt van de Green Deal Scholen. Op de eindmeting na is het programma helemaal afgerond. Welke stappen zijn er gezet en welke lessen zijn er geleerd? En wat kunnen gemeenten en schoolbesturen nu doen om hun scholen te verduurzamen?

EPV opnametoets in de praktijk

Met behulp van de beoordelingsrichtlijn BRL 9500-05 en het bijbehorende opnameprotocol kunnen eigenaren van woningen laten aantonen dat hun object bij oplevering in potentie zeer energiezuinig is. De methode, en de hulpmiddelen uit ISSO-publicatie 82.5, zijn van belang voor woningcorporaties. Aan de hand van de BRL 9500-05 wordt namelijk beoordeeld welke Energieprestatievergoeding (EPV) de verhuurder mag vragen.