Omgevingswet

Op deze themapagina vindt u het laatste nieuws Over de Omgevingswet en de resultaten van de werkgroep Omgevingswet van de Vereniging.
Vanaf 1 juli 2016 gaan een aantal werkgroepen aan de slag met de reactie op de consultatieversie van de AMvB's

De Omgevingswet is op 22 maart 2016 aangenomen door de Eerste Kamer. Hiermee is een zeer belangrijke stap gezet richting de implementatie.
De Omgevingswet vindt u hier

Minister Schultz van Haegen heeft op 25 mei 2016 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de voorgang. In deze brief staat dat de inwerkingtreding van de wet is vooruitgeschoven naar het eerste kwartaal van 2019. Daarnaast moeten nog een groot aantal hoofdstukken van de Omgevingswet via de invoeringswet worden vastgesteld. Dit zijn belangrijke onderwerpen zoals onder andere het hoofdstuk over planschade.

AMvB's Onder de Omgevingswet

Tot 16 september hebben de vier AMvB's onder de Omgevingswet ter consulatie gelegen. De werkgroepen Omgevingswet heeft ook een ractie geschreven op het Besluit Bouwwerken leefomgeving en het Besluit kwaliteit leefomgeving. 

Reactie Besluit bouwwerken leefomgeving VBWTN

Reactie Besluit kwaliteit leefomgeving VBWTN

Subwerkgroep Besluit Bouwwerken Leefomgeving en Besluit Activiteiten Leefomgeving

- Alfons Preijer (ODRA)
- Inge Romijn (ODMH)
- Doeke de Graaf (Den Haag)
- Ben van Haaren (Tilburg)
- Martin Groeneveld (Lelystad)
- Rob Jense (ODRA en COBc)
- Peter Collet (Utrecht)

Subwerkgroep Besluit Kwaliteit Leefomgeving

- Wim Mulder (Leiden)
- Hans Stijf (Epe)
- Wim Mulder (ODNZKG/Amsterdam)
- Henk Arink (ODV)
- Jan Gringhuis (ODV)

Subwerkgroep Omgevingsbesluit

- Henk Veenstra (Leeuwarden)
- Hans Wisse (Den Haag)
- Evelyn Goetheer (Goes)
- Marjon Dik (Assen)

Subwerkgroep Samenhang wetgeving/Uitvoering

- Ellen van Dijk (Utrecht)
- Jan Hendrik Laarman (Emmen)
- Joop van Leeuwen (Almere / projectleider OW)
- Wico Ankersmit (directeur VBWTN)

Nieuws

Agendapunten