Omgevingswet

Op deze themapagina vindt u het laatste nieuws Over de Omgevingswet en de resultaten van de werkgroep Omgevingswet van de Vereniging.
Vanaf 1 juli 2016 gaan een aantal werkgroepen aan de slag met de reactie op de consultatieversie van de AMvB's

 

Geconsolideerde versie Omgevingswet 13 december 2018

De meest recente versie van de omgevingswet vindt u hier

Versie 2016

Versie Staatsblad 2016, 156 met weergave van de wijzigingen in het concept-voorstel voor de Invoeringswet Omgevingswet

OMGEVINGSWET met wijzigingen concept-Invoeringswet Omgevingswet – JUNI 2017

AMvB's Onder de Omgevingswet

De ministerraad stuurde vrijdag 30 juni 2017 de AMvB's,de  invoeringswet Omgevingswet en de aanvullingswet natuur voor advies naar de Raad van State. Hiermee is weer een belangrijke stap gezet richting de invoering van de Omgevingswet.

Hieronder de links naar de laatste versie van de AMvB's. Onderwerpen zoals de vergunningplicht voor bouw en de omgevingsplanactiviteit zijn nog niet ingevuld. Dit vindt nog plaats via de invoeringsbesluiten die later komen.

Ontwerp Omgevingsbesluit versie juni 2017

Ontwerpbesluit kwaliteit leefomgeving versie juni 2017

Ontwerpbesluit activiteiten leefomgeving versie juni 2017

Ontwerpbesluit bouwwerken leefomgeving versie juni 2017

 

Tot 16 september 2016 hebben de vier AMvB's onder de Omgevingswet ter consulatie gelegen. De werkgroepen Omgevingswet van de Vereniging BWT Nederland hebben ook een ractie geschreven op het Besluit Bouwwerken leefomgeving en het Besluit kwaliteit leefomgeving. 

Reactie Besluit bouwwerken leefomgeving VBWTN

Reactie Besluit kwaliteit leefomgeving VBWTN

 

Subwerkgroep Besluit Bouwwerken Leefomgeving en Besluit Activiteiten Leefomgeving

- Alfons Preijer (ODRA)
- Inge Romijn (ODMH)
- Doeke de Graaf (Den Haag)
- Ben van Haaren (Tilburg)
- Martin Groeneveld (Lelystad)
- Rob Jense (ODRA en COBc)
- Peter Collet (Utrecht)

Subwerkgroep Besluit Kwaliteit Leefomgeving

- Wim Mulder (Leiden)
- Hans Stijf (Epe)
- Wim Mulder (ODNZKG/Amsterdam)
- Henk Arink (ODV)
- Jan Gringhuis (ODV)

Subwerkgroep Omgevingsbesluit

- Henk Veenstra (Leeuwarden)
- Hans Wisse (Den Haag)
- Evelyn Goetheer (Goes)
- Marjon Dik (Assen)

Subwerkgroep Samenhang wetgeving/Uitvoering

- Ellen van Dijk (Utrecht)
- Jan Hendrik Laarman (Emmen)
- Joop van Leeuwen (Almere / projectleider OW)
- Wico Ankersmit (directeur VBWTN)

Nieuws