Omgevingswet

Op deze themapagina vindt u het laatste nieuws Over de Omgevingswet. Aangezien de teksten van de Wet, de AMvB en de Regeling Omgevingswet door het invoeringsspoor nog steeds wijzigen verwijzen wij zo veel mogelijk door naar de website 'Aan de slag met de Omgevingswet'. Daarnaast vind u hier documenten die de afdeling VTH kan helpen bij de invoering van de Omgevingswet.

De meest recente geconsolideerde versie van de omgevingswet vindt u hier

AMvB's en Omgevingsregeling onder de Omgevingswet

Augustus 2020 is een nieuwe versie van de geconsolideerde AMvB's en Omgevingsregeling onder de Omgevingswet inclusief toelichting gepubliceerd. Deze nieuwste versies vindt u hier

Verder vind u op deze dossierpagina nog enkele verwijzigingen naar pagina's of documenten met informatie die VTH kunnen helpen bij de implementatie van de Omgevingswet.

- Transponeringstabel Invoeringsbesluit en Bruidsschat

- Vergunningvrije bouwactiviteiten onder de Omgevingswet

- Alles over de Bruidsschat onder de Omgevingswet

- Alles over het Besluit bouwwerken leefomgeving 

Nieuws