Omgevingswet

Op deze themapagina vindt u het laatste nieuws Over de Omgevingswet en de resultaten van de werkgroep Omgevingswet van de Vereniging.
Vanaf 1 juli 2016 gaan een aantal werkgroepen aan de slag met de reactie op de consultatieversie van de AMvB's

 

Geconsolideerde versie Omgevinswet 13 december 2018

De meest recente versie van de omgevingswet vindt u hier

Versie 2016

Versie Staatsblad 2016, 156 met weergave van de wijzigingen in het concept-voorstel voor de Invoeringswet Omgevingswet

OMGEVINGSWET met wijzigingen concept-Invoeringswet Omgevingswet – JUNI 2017

AMvB's Onder de Omgevingswet

De laatste versie van de AmvB's betreffen de geconsolideerde versie van de vier AMvB's op basis van de voorhangversie van het Invoeringsbesluit met daarin de Bruiddschat. 

Link naar de geconsolideerde AmvB's met daarin de voorhangversie Invoeringsbesluit

De werkgroepen Omgevingswet van de Vereniging BWT Nederland hebben in 2016 een ractie geschreven op de consultatieversies van het Besluit Bouwwerken leefomgeving en het Besluit kwaliteit leefomgeving. 

Reactie Besluit bouwwerken leefomgeving VBWTN

Reactie Besluit kwaliteit leefomgeving VBWTN

 

Nieuws

Agendapunten