Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid

Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid

Bouw- en Sloopveiligheid is een belangrijk onderdeel van het werk van het Bouw- en Woningtoezicht / VTH. Onder de Omgevingswet is bouw- en sloopveiligheid ook een aparte activiteit geworden die we de Informatieplicht noemen. We bouwen steeds meer in de drukke en complexe bestaande omgeving waardoor het een steeds grotere uitdaging vormt dit op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen doen. De bouw- en sloopveiligheid geldt voor zowel personen als ook objecten zoals gebouwen en natuur rondom de bouwplaats. De Vereniging Bouw- en Woningtoezicht heeft een Landelijke richtlijn ontwikkeld die gemeenten, opdrachtgevers en uitvoerende partijen ondersteunt in het veilig kunnen bouwen en slopen. Per 1 juli 2020 zijn de veiligheidsafstanden uit de Richtlijn aangestuurd in het Bouwbesluit 2012, en dit is ook het geval onder de Omgevingswet waarbinnen de richtlijn is aangestuurd via artikel 7.15 van het Bbl. Onder de Omgevingswet wordt het onderwerp Bouw- en sloopveiligheid nog uitgebreider in wetgeving geborgd, waarbij de richtlijn hier een complete en uniforme invulling aan geeft, deze wetgeving ook in de praktijk goed te kunnen uitvoeren.

Centraal in dit dossier staat de Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid (Omgevingswet proof verzie 2.14)  Per 1 juli 2020 zijn de veiligheidsafstanden die in deze richtlijn staan aangestuurd in het Bouwbesluit, maar per 1 januari 2024 geldt de regelgeving onder de Omgevingswet in het Besluit Bouwwerken leefomgeving (Bbl). Paragraaf 6.2 van de richtlijn met prestatie-eisen geldt dan ook als een toetsings- en directe handhavingsgrond.

Bouw- en sloopveiligheid is onder de Omgevingswet ook een aparte activiteit geworden die gelijktijdig met een melding bouwactiviteit of een vergunningaanvraag voor een bouwactiviteit dient te worden ingediend. Dit noemen we de informatieplicht. 

Het niet door het Bbl aangestuurde overige deel van het beleid kunnen gemeenten ook als lokaal beleid vaststellen als onderdeel van het gemeentelijke Omgevingsplan. Door de richtlijn als beleid vast te stellen staan wij voor een Landelijke uniforme borging van de veiligheid van de omgeving van de bouw- en sloopplaats.

Op 20 december 2023 is de Omgevingswet eindversie vastgesteld* van de nieuwe richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid, die geheel voldoet aan de laatste versie van de  Omgevingswet en Bbl. Deze versie 2.14 Landelijke Richtlijn bouw- en sloopveiligheid kunt u hier downloaden.  

*Mochten er nog wijzigingen of reparaties in de wetgeving komen vanuit BZK, dan zullen deze nog worden verwerkt.

Alle informatie vanuit de Rijksoverheid over Bouw- en Sloopveiligheid vindt u op deze overzichtspagina Veiligheid bij bouw- en sloopveiligheid

Daarnaast heeft de Rijksoverheid in samenwerking met de VBWTN ook al een nieuw infoblad veiligheid en gezondheid bouw- en sloopwerkzaamheden na invoering van de Omgevingswet uitgebracht.  

In dit dossier vindt u naast de handreiking ook diverse links, filmpjes en voorbeelden die bij kunnen dragen aan het vergroten van de bewustwording om op een veilige en verantwoorde manier te kunnen bouwen en slopen in relatie tot de omgeving van het te bouwen of te slopen object.

De Landelijke richtlijn ziet op de bouw- en sloopveiligheid in relatie tot de omgeving van het project. Dit betreft dus de veiligheid buiten het bouwhek voor personen en belendingen. Veiligheid tijdens het bouwen gericht op de bouwvakkers en andere zich binnen het bouwterrein begevende personen is geregeld in ARBO-wet- en regelgeving en niet in deze richtlijn.

De nieuwe Omgevingswet versie van de Landelijke richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid (Omgevingswet / Bbl) vindt u hier. Deze is in werking getreden per 1 januari 2024.

De versie van de Landelijke richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid die tot en met 31 december 2023 gold (Wabo / Bouwbesluit 2012 vindt u hier.

Voor vragen over de richtlijn kunt u contact opnemen met:

Vincent Hilhorst: vincent.hilhorst@denhaag.nl tel. 070-3534133
Wico Ankersmit: wa@vereniging-bwt.nl tel. 06-13154648

Nieuws