Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid

Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid

Bouw- en Sloopveiligheid is een onderdeel van het werk van het Bouw- en Woningtoezicht dat steeds meer aandacht vraagt. We bouwen steeds meer in de drukke en complexe bestaande omgeving waardoor het een steeds grotere uitdaging vormt dit op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen doen. De Vereniging Bouw- en Woningtoezicht heeft een Landelijke richtlijn ontwikkeld die gemeenten, opdrachtgevers en uitvoerende partijen ondersteunt in het veilig kunnen bouwen en slopen. Per 1 juli 2020 zijn de veiligheidsafstanden uit de Richtlijn aangestuurd in het Bouwbesluit 2012. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet veranderd er veel op het gebied van deze regelgeving. Hiervoor is de gehele richtlijn al aangepast op de Omgevingswet.

Centraal in dit dossier staat de Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid versie 1.2 augustus 2018.  Per 1 juli 2020 zijn de veiligheidsafstanden die in deze richtlijn staan aangestuurd in het Bouwbesluit en zullen deze per 1 januari 2024 onder de Omgevingswet in het Besluit Bouwwerken leefomgeving (Bbl) worden aangestuurd. Dit onderdeel 6.2 van de richtlijn is dan ook een toetsings- en directe handhavingsgrond geworden. Het overige deel van het beleid kunnen gemeenten ook als lokaal beleid vaststellen, om als toetsingskader te laten dienen voor het verlenen van een (bouw- en sloop)veiligheidsplan als onderdeel van een Omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, of voor het accepteren van een sloopmelding. Om het risico op de omgeving te kunnen bepalen dient de risicomatrix te worden ingevuld.

Onderstaand kunt u de conceptversie van de Richtlijn bouw- en sloopveiligheid onder de Omgevingswet downloaden. Deze versie zal gaan gelden vanaf 1 januari 2024 vanaf invoering van de Omgevingswet. Dit is nog een werkversie die nog zal worden aangepast op commentaar en aanbevelingen van deskundigen. Mocht u ook opmerkingen hebben op deze conceptversie dan horen wij dat graag!

Klik hier voor de meest recente conceptversie van de Landelijke richtlijn bouw- & sloopveiligheid Omgevingswet van 17 juli 2023

Alle informatie vanuit de Rijksoverheid over Bouw- en Sloopveiligheid vindt u op deze overzichtspagina Veiligheid bij bouw- en sloopveiligheid

Daarnaast heeft de Rijksoverheid in samenwerking met de VBWTN ook al een nieuw infoblad veiligheid en gezondheid bouw- en sloopwerkzaamheden na invoering van de Omgevingswet uitgebracht.  

In dit dossier vindt u naast de handreiking ook diverse links, filmpjes en voorbeelden die bij kunnen dragen aan het vergroten van de bewustwording om op een veilige en verantwoorde manier te kunnen bouwen en slopen in relatie tot de omgeving van het te bouwen of te slopen object.

De Landelijke richtlijn ziet op de bouw- en sloopveiligheid in relatie tot de omgeving van het project. Dit betreft dus de veiligheid buiten het bouwhek voor personen en belendingen. Veiligheid tijdens het bouwen gericht op de bouwvakkers en andere zich binnen het bouwterrein begevende personen is geregeld in ARBO-wet- en regelgeving en niet in deze richtlijn.

De actuele versie van de Landelijke richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid vindt u hier.

Tijdens de bouw is het ook van belang een goede samenwerking te hebben met de buurt. De gemeente Den Haag heeft hiervoor een aantal handige documenten opgesteld die u hier vindt.

Voor vragen over de richtlijn kunt u contact opnemen met:

Vincent Hilhorst: vincent.hilhorst@denhaag.nl tel. 070-3534133
Wico Ankersmit: wa@vereniging-bwt.nl tel. 06-13154648

Nieuws