Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid

Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid

Bouw- en Sloopveiligheid is een onderdeel van het werk van het Bouw- en Woningtoezicht dat steeds meer aandacht vraagt. We bouwen steeds meer in de drukke en complexe bestaande omgeving waardoor het een steeds grotere uitdaging vormt dit op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen doen. De Vereniging Bouw- en Woningtoezicht heeft een Landelijke richtlijn ontwikkeld die gemeenten, opdrachtgevers en uitvoerende partijen ondersteund in het veilig kunnen bouwen en slopen.

Centraal in dit dossier staat de Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid. Momenteel wordt de procedure doorlopen om deze aan te sturen in het Bouwbesluit en later onder de Omgevingswet in het Besluit Bouwwerken leefomgeving (Bbl). Totdat dit is afgerond kunnen gemeenten de richtlijn ook als lokaal beleid vaststellen als toetsingskader voor het verlenen van een bouw- en sloopveiligheidsplan als onderdeel van een Omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, of voor het accepteren van een sloopmelding. 

In dit dossier vindt u naast de handreiking ook diverse links, filmpjes en voorbeelden die bij kunnen dragen aan het vergroten van de bewustwording om op een veilige en verantwoorde manier te kunnen bouwen en slopen in relatie tot de omgeving van het te bouwen of te slopen object.

De Landelijke richtlijn ziet op de bouw- en sloopveiligheid in relatie tot de omgeving van het project. Dit betreft dus de veiligheid buiten het bouwhek voor personen en belendingen. Veiligheid tijdens het bouwen gericht op de bouwvakkers en andere zich binnen het bouwterrein begevende personen is geregeld in ARBO-wet- en regelgeving en niet in deze richtlijn.

De Landelijke Richtlijn bouw- en sloopveiligheid zal worden aangestuurd in het Bouwbesluit 2012 via de Regeling Bouwbesluit 2012. Hiervoor zal de procedure binnenkort starten. Zodra de Richtlijn is aangestuurd in het Bouwbesluit betreft de Richtlijn ook bindende regelgeving waarop kan worden gehandhaafd. Zie de brief waarin de Minister dit aangeeft

Voor vragen over de richtlijn kunt u contact opnemen met:

Vincent Hilhorst: vincent.hilhorst@denhaag.nl tel. 070-3534133
Wico Ankersmit: wa@vereniging-bwt.nl tel. 06-13154648

Nieuws