Toolbox asbestdaken

De Eerste Kamer heeft dinsdag 4 juni niet ingestemd met het wetsvoorstel 'Verwijdering asbest en asbesthoudende producten'. Daarmee is het verbod op asbestdaken met ingang van 31 december 2024 van de baan. De Tweede Kamer zal zich nu opnieuw buigen over het wetsvoorstel.
De meeste gemeenten/provincies hebben inmiddels in kaart gebracht hoeveel asbesthoudende daken aanwezig zijn binnen hun grenzen. Deze toolbox is ontwikkeld om u te informeren over de diverse mogelijkheden voor inventarisatie van de daken en communicatie naar de eigenaren/gebruikers van panden met een asbesthoudend of asbestverdacht dak.