Toolbox asbestdaken

De Eerste Kamer heeft dinsdag 4 juni niet ingestemd met het wetsvoorstel 'Verwijdering asbest en asbesthoudende producten'. Daarmee is het verbod op asbestdaken met ingang van 31 december 2024 van de baan. Staatssecretaris Van Veldhoven-Van der Meer heeft op 5 juni tijdens het overleg Externe Veiligheid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Veiligheid (Tweede Kamer) aangegeven dat zij zo snel mogelijk met alle partijen wil spreken om tot een nieuw voorstel te komen.

De meeste gemeenten/provincies hebben inmiddels in kaart gebracht hoeveel asbesthoudende daken aanwezig zijn binnen hun grenzen. Deze toolbox is ontwikkeld om u te informeren over de diverse mogelijkheden voor inventarisatie van de daken en communicatie naar de eigenaren/gebruikers van panden met een asbesthoudend of asbestverdacht dak. Ook actuele berichten zullen hier worden geplaatst.