Toolbox asbestdaken

Met ingang van 31 december 2024 zijn asbestdaken verboden in Nederland. Dit betekent dat voor deze datum de aanwezige asbesthoudende daken vervangen moeten worden door nieuwe daken. Momenteel gaat dat om meer dan 100 miljoen m2. Het grootste deel hiervan is toegepast in de agrarische sector en daarnaast in de industrie, op woningen en schuurtjes en diverse overige gebouwen.
Niet iedere gemeente/provincie heeft al in kaart gebracht om hoeveel asbesthoudende daken het gaat binnen hun grenzen. Deze toolbox is ontwikkeld om u te informeren over de diverse mogelijkheden voor inventarisatie van de daken en communicatie naar de eigenaren/gebruikers van panden met een asbesthoudend of asbestverdacht dak.
Voor actuele informatie vanuit de Rijksoverheid kijkt u op www.asbestversnelling.nl