Over BWTinfo.nl

Waarom BWTinfo?
Er is al heel veel nieuws te vinden op het internet, dus waarom is er dan ook nog BWTinfo? BWTinfo is de op Bouw- en Woningtoezicht en het VTH afgestemde kennisbank waar gemeenten en marktpartijen nieuws kunnen vinden over bouwregelgeving, wetgeving rond het bouwen en de fysieke leefomgeving en alles wat daarom heen speelt.  Door de redactie van BWT wordt nieuws vanuit de vereniging BWT zelf, maar ook veel nieuws van buiten die het vakgebied raakt geplaatst zodat u met deze site een goed overzicht heeft van al het nieuws, bijeenkomsten, handreikingen en nog veel meer.

Doelstelling BWTinfo
Doelstelling van BWTinfo is het bevorderen van de onderlinge kennisuitwisseling om te komen tot een professionelere, effectievere en efficiëntere invulling van het Bouw- en Woningtoezicht. Uitgangspunt daarbij is ‘voor en door’ gemeenten. BWTinfo wordt een kenniscentrum Bouw- en Woningtoezicht met actuele, kwalitatieve en gemeentelijke informatie.

BWTinfo ‘Voor en DOOR’ gemeenten
Het uitgangspunt ‘voor en door gemeenten’ moet letterlijk worden genomen, immers zonder de inbreng van u die werkzaam is bij een gemeente of bij een adviesbureau heeft BWTinfo geen bestaansrecht. Bent u in het bezit van informatie of kennis die waardevol is voor collega gemeenten, of heeft uw gemeente of bedrijf net een mooi beleidsstuk, een informatieblad of een handreiking geschreven, en wilt u die delen, lever die informatie dan aan bij BWTinfo (info@bwtinfo.nl).

ORGANISATIE BWTinfo

Bestuur VBWTN en portefeuillehouder BWTinfo
Het Bestuur VBWTN is het sturende orgaan van BWTinfo.

BWTinfo-coördinator
Annemieke Mulder is BWTinfo-coördinator. Zij onderhoudt de contacten met de gemeenten, brengt de BWTinfo onder de aandacht, is altijd op zoek naar nieuws, en beantwoordt de mailtjes die worden gestuurd aan BWTinfo. Zij is het aanspreekpunt voor zowel de bezoekers van BWTinfo als de informatieleveranciers. Contactgegevens: Annemieke Mulder, tel: 0612099080 e-mail: info@bwtinfo.nl of annemieke_mulder@vereniging-bwt.nl

Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met Wico Ankersmit die als directeur van de Vereniging BWT Nederland het aanspreekpunt is voor de leden van de vereniging. wa@vereniging-bwt.nl

Wie levert informatie aan BWTinfo

Het zijn niet alleen persberichten die al op andere plaatsen zijn gepubliceerd die op BWTinfo worden geplaatst. Zo wordt BWTinfo ook rechtstreeks voorzien van informatie door onder andere het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Infrastructuur en Milieu, en zijn er ook vak gerelateerde organisaties die informatie inbrengen voor op BWTinfo zoals, VNG, Vereniging Stadswerk en onze geassocieerde leden. Daarnaast worden er regelmatig eigen artikelen geschreven die u op de hoogte houden van alle ontwikkelingen op ons vakgebied.