Kennisdeling eerste ervaringen WKB

 

Kennisdeling eerste ervaring met het werken onder kwaliteitsborging na invoering Omgevingswet.

Via deze pagina bieden wij u de mogelijkheid om uw eerste ervaringen die u heeft vanuit het bevoegd gezag, vanuit uw rol als kwaliteitsborger of vanuit uw rol als opdrachtgever of bouwer te delen. Deze informatie, die geheel anoniem zal worden behandeld, willen wij gebruiken om zo snel mogelijk eventuele verbeteringen die gewenst zijn of problemen waar u tegen aan loopt te kunnen verbeteren of op te lossen. 

Deze pagina voor het delen van ervaringen is een initiatief van de Vereniging kwaliteitsborging Nederland en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland.

De spelregels:

U kunt via deze pagina zowel positieve als minder positieve ervaringen inbrengen, met als enige doel hier als partijen binnen dit stelsel van te kunnen leren, en hiermee het stelsel te kunnen verbeteren. De gedeelde ervaringen zullen niet als casus worden bekeken, en er zal ook niet op specifieke ervaringen worden gereageerd. Het is dus ook niet nodig om bij de ervaring specifiek het project, de kwaliteitsborger of de locatie te benoemen. Met de gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan, en het mailadres wordt niet aan de ervaring gekoppeld. 

Mocht u een ervaring hebben waarop u specifiek wilt ingaan op casusniveau dan kunt u hiervoor contact opnemen met de TloKB, de instrumentaanbieder of het betreffende bevoegd gezag.

Wat we doen met de reacties

De reacties via het formulier geven ons inzicht in wat er leeft bij onze achterban. Als VBWTN en VKBN duiden we de trends die hiermee naar voren komen. Deze delen we met onze achterban en zo nodig ondernemen we actie, bijvoorbeeld naar de TloKB en het Ministerie van BZK.

 

Ervaringenformulier

Door het zo veel mogelijk delen van uw ervaringen kunnen wij van elkaar leren! Wij bedanken u voor uw moeite, en wij zullen uw ervaring meenemen om samen met alle marktpartijen te werken aan goede bouwkwaliteit!