Toezichtprotocol Bouwactiviteit

Hier vindt u informatie over het toezichtprotocol bouw onder de Omgevingswet

Het nieuwe toezichtprotocol met de risicomatrix en de checklisten is af, en is geheel opgebouwd op basis van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

De risicomatrix bestaat uit een blad met een risicomatrix nieuwbouw (gebaseerd op hoofdstuk 4 Bbl) en een blad met een risicomatrix verbouw/gebruikswijziging (gebaseerd op hoofdstuk 5 Bbl)

De checklisten die in Word zijn ontwikkeld, en in toezichts-applicaties kunnen worden opgenomen zijn ook geheel gebaseerd op het Bbl en zijn ook specifiek voor nieuwbouw en verbouw/gebruikswijziging ontwikkeld.

Voor vragen of opmerkingen over het nieuwe toezichtprotocol Bbl kunt u contact opnemen met:

Projectleider toezichtprotocol bouw, Pascal van Wetering tel. 06-15456302 e-mail Pascal van Wetering pcpvanwetering@gmail.com

Directeur Vereniging BWT Nederland, Wico Ankersmit tel. 06-13154648

PDF | 2.16 mB Het nieuwe Bbl toezichtprotocol van de VBWTN

-------------------------------------------

Hieronder vindt u de nu actuele toezichtmatrix en de checklisten Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) met daaronder ook nog de toezichtmatrix en checklisten Bouwbesluit 2012

Bbl (Besluit bouwwerken leefomgeving) Toezichtmatrix (in MS-Excel formaat); versie  (v1 2022) Bbl

De volgende checklist documenten gebaseerd op Bbl zijn ontwikkeld in het MS-Word formaat:

Publiek en Bedrijf:

Publiek-Bedrijf - Categorie I Nieuwbouw Bbl September
Publiek-Bedrijf - Categorie II Nieuwbouw Bbl September
Publiek-Bedrijf - Categorie III Nieuwbouw Bbl September
Publiek-Bedrijf - Categorie I Verbouw Bbl September
Publiek-Bedrijf - Categorie II Verbouw Bbl September
Publiek-Bedrijf - Categorie III Verbouw Bbl September

Wonen

Wonen-Categorie I Nieuwbouw Bbl September
Wonen-Categorie II Nieuwbouw Bbl September
Wonen-Categorie III Nieuwbouw Bbl September
Wonen-Categorie I Verbouw Bbl September
Wonen-Categorie II Verbouw Bbl September
Wonen-Categorie III Verbouw Bbl September

Om de checklisten en de matrix goed te kunnen toepassen is er een handleiding ontwikkeld. Deze handleiding toezichtprotocol onder de Omgevingswet is hieronder te downloaden.

 PDF| 1.993 kB Handleiding toepassing toezichtprotocol

 

Ook na invoering van de Omgevingswet zullen er nog dossiers dienen te worden getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Hieronder vindt u deze checklisten en matrix.

Bouwbesluit 2012 Toezichtmatrix  (in MS-Excel formaat); versie 1- 4- 2012, Bouwbesluit 2012 aangepast.

De volgende checklist documenten gebaseerd op Bouwbesluit 2012 zijn opgeslagen in het MS-Word formaat:

Publiek en Bedrijf:
Publiek-Bedrijf - Categorie I (v6-2012)BB2012.doc
Publiek-Bedrijf - Categorie II (v6-2012)BB2012.doc
Publiek-Bedrijf - Categorie III (v6-2012)BB2012.doc

Wonen:
Wonen - Categorie I (eenvoudig - v6-2012)BB2012.doc
Wonen - Categorie I (complex - v6-2012)BB2012.doc
Wonen - Categorie II (v6-2012)BB2012.doc
Wonen - Categorie III (v6-2012)BB2012.doc
Wonen - Dakkapel (v6-2012)BB2012.doc

 

Nieuws