Toezichtprotocol Bouwactiviteit

Hier vindt u informatie over het in ontwikkeling zijnde toezichtprotocol bouw onder de Omgevingswet

 

Momenteel wordt er gewerkt aan het geheel actualiseren van het toezichtprotocol voor de activiteit bouwen onder de Omgevingswet.

Gewerkt wordt aan een geheel nieuwe matrix die is gebaseerd op het Bbl (Besluit bouwwerken leefomgeving) en de Omgevingswet.

Er komt hiervoor een nieuwe matrix nieuwbouw (gebaseerd op hoofdstuk 4 Bbl) en een nieuwe matrix verbouw/gebruikswijziging (gebaseerd op hoofdstuk 5 Bbl)

De checklisten worden daarbij ook geheel aangepast aan het Bbl en de Omgevingswet.

Voor vragen of opmerkingen over het nieuwe toezichtprotocol Bbl kunt u contact opnemen met:

Projectleider toezichtprotocol bouw, Pascal van Wetering tel. 06-15456302
Directeur Vereniging BWT Nederland, Wico Ankersmit tel. 06-13154648

-------------------------------------------

Hieronder vindt u de nu actuele toezichtmatrix en de checklisten Bouwbesluit 2012.

Bouwbesluit 2012 Toezichtmatrix (in MS-Excel formaat); versie 1- 4- 2012, Bouwbesluit 2012 aangepast.

De volgende checklist documenten gebaseerd op Bouwbesluit 2012 zijn opgeslagen in het MS-Word formaat:

Publiek en Bedrijf:
Publiek-Bedrijf - Categorie I (v6-2012)BB2012.doc
Publiek-Bedrijf - Categorie II (v6-2012)BB2012.doc
Publiek-Bedrijf - Categorie III (v6-2012)BB2012.doc

Wonen:
Wonen - Categorie I (eenvoudig - v6-2012)BB2012.doc
Wonen - Categorie I (complex - v6-2012)BB2012.doc
Wonen - Categorie II (v6-2012)BB2012.doc
Wonen - Categorie III (v6-2012)BB2012.doc
Wonen - Dakkapel (v6-2012)BB2012.doc

Ten behoeve van gemeenten die in hun beleid afwijkende diepgangsniveau's willen opnemen is het volgende document beschikbaar:
Omschrijving van de diepgang per toetsmoment