Agenda

Okt 02

Seminar Renovatie & Transformatie

De woningvoorraad moet de komende jaren flink onder handen worden genomen. Dankzij energieneutrale en gasloze ambities krijgt een groot deel van de Nederlandse woningvoorraad een broodnodige upgrade. De bouw- en vastgoedsector heeft de uitdaging om dit in een keer goed aan te pakken en de kansen die er liggen aan te grijpen.

Okt 03

Leer slagvaardig omgaan met het Bouwbesluit met de SKB-opleiding Bouwbesluitdeskundige

Voor de zomer leek de Wet kwaliteitsborging weer in een stroomversnelling te komen. Op 29 juni verzocht minister Ollogren de Eerste Kamer de behandeling van het wetsvoorstel te hervatten. Deze brief stuitte echter op nogal wat weerstand van zowel de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland als de VNG. De minister sprak namelijk over een akkoord, dat er echter nog niet is. Na de zomer praten de minister en VNG verder en zal er naar alle waarschijnlijkheid een schriftelijk overleg volgen met de Eerste Kamer

Okt 04

Dag van de Omgevingswet 2018

Op donderdag 4 oktober vindt de zevende editie van de Dag van de Omgevingswet plaats. Dankzij een veelheid aan verschillende sessies komen op één dag vrijwel alle aspecten van de Omgevingswet aan de orde.

Okt 11

Jaarcongres VBWTN 2018

Op 11 oktober is er weer het Jaarcongres van de Vereniging BWT Nederland.

Okt 16

Seminar Duurzame en Circulaire Bouw

Op 16 oktober 2018 vindt er bij NEN in Delft een International ASTM - NEN Seminar plaats rond de thema’s duurzame en circulaire bouw. Duurzaam en energiezuinig bouwen is gemeengoed geworden en de ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Circulaire constructies en circulair bouwen staan nog in de kinderschoenen, wat leidt tot interessante ontwikkelingen en kansen die we tijdens deze bijeenkomst belichten.

Nov 01

COBc congres "De constructeur van de toekomst"

Op donderdag 1 november is er weer het jaarlijkse COBc congres deze keer in Rotterdam. Het thema van dit jaar is “De constructeur van de toekomst” en rond dit thema hebben wij als congresorganisatie, een boeiend programma vastgesteld. Wij hopen u welkom te heten in "Arminiuskerk ", regio Zuid-West hoopt er samen met u een heel mooie dag van te maken.

Nov 06

Nationale Asbest Conferentie 2018

Hoe beweegt u mee met de (on)mogelijkheden die er nu zijn? De discussie over de gezondheidsrisico’s, het gebrek aan arbeidscapaciteit, de (on)mogelijkheden van financieringsconstructies en de strenge eisen aan veiligheid zorgen dat ook u voor een uitdaging staat. Tijdens de 17e Nationale Asbest Conferentie ontdekt u met dé experts oplossingsgerichte ideeën voor uw project, zoals:

Nov 20

Event Energieprestatie 2.0: De nieuwe bepaling energieprestatie gebouwen

Op 20 november organiseert NEN met medewerking van het ministerie van BZK een event dat u niet wilt missen. Alles over de nieuwe bepalingsmethode voor energieprestatie en wat er gaat veranderen. Kom ook!

Nov 22

BBN Studiedag 22-11-2018 in teken van veilig vluchten

Door juiste bouwkundige maatregelen meer tijd om aan de brand te ontkomen. Met lezingen door gebouweigenaar, architect en bouwer aansluitend zeer leerzame workshops georganiseerd vanuit de BBN werkgroepen.

Dec 06

Training Essentiële bouwkundige controlepunten

Op 6 december vindt de training Essentiële bouwkundige controlepunten plaats. Deze training is uiteraard gebaseerd op de nieuwe editie Essentiële bouwkundige controlepunten 2017-2018, welke u kunt downloaden vanaf onze website