Agenda

Aug 30

Informatiebijeenkomst over asbest

Op woensdag 30 augustus organiseert NEN een informatiebijeenkomst over asbest. NEN heeft ontwerp NEN 2990 ‘Eindcontrole na asbestverwijdering’ gepubliceerd voor commentaar. Deze norm beschrijft de manier waarop een ruimte of locatie waaruit asbest is verwijderd moet worden gecontroleerd op de aanwezigheid van asbesthoudende resten.

Sept 14

OmgevingsCongres

Bent u straks of nu al betrokken bij de Omgevingswet? Heeft u zich verdiept in deze wet en alle documenten die daarover zijn verschenen? Welke gevolgen heeft de Omgevingswet voor uw werkzaamheden en uw werkomgeving?

Okt 05

Dag van de Omgevingswet 2017

Dag van de Omgevingswet 2017, donderdag 7 oktober 2017 in het Provinciehuis te Utrecht

Okt 12

Jaarcongres VBWTN 2017

De datum voor het jaarcongres is bekend. Zet deze datum vast in uw agenda