Agenda

Mei 24

De meerwaarde van BIM

De opmars van BIM is nu echt niet meer te stoppen. Steeds meer spelers in de keten zijn overtuigd van de meerwaarde die digitalisering biedt. Steeds meer bedrijven zijn aan de slag gegaan om BIM te implementeren en de kansen te benutten. En steeds meer professionals in ontwerp, bouw, opdrachtverlening en beheer hebben ervaring opgedaan met de toepassing van BIM in hun eigen praktijk

Mei 29

Provero Congres 2018

Digitale aspecten in het Omgevingsrecht staan centraal bij Provero en dat geeft ruimte aan een keur van onderwerpen tijdens het Provero Congres. Op dinsdag 29 mei a.s. vormt Congrescentrum ReeHorst in Ede opnieuw het toneel voor het Provero Congres.

Mei 31

Het tweede OmgevingsCongres

Tijdens het tweede OmgevingsCongres op 31 mei 2018 ligt de focus op HOE we een effectievere samenwerking en de beoogde cultuurverandering uit de Omgevingswet tot stand kunnen brengen. Voor (lokale) overheid, bedrijfsleven en particulieren. Verder kijken dan de eigen afdeling en organisatie en openstaan voor nieuwe uitdagingen. Dat geeft energie!

Mei 31

Wetgevingsupdate Omgevingswet

De VNG en de programmadirectie Eenvoudig Beter van het ministerie van BZK houden dit jaar twee keer een Wetgevingsupdate Omgevingswet. We praten u bij over de totstandkoming van alle wet- en regelgeving rondom de Omgevingswet en beantwoorden zoveel mogelijk uw vragen.

Juni 04

12e Dag van de BOA, 4 juni 2018

De Kracht van de BOA Speciaal voor u als BOA en/of teamleider vindt op maandag 4 juni in de Reehorst te Ede, de 12e Dag van de BOA plaats. In één dag bent u weer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Kortom, het event waar u inspiratie opdoet en vele netwerkmogelijkheden heeft met vakgenoten vanuit het hele land!

Juni 06

Een bijzonder managementsymposium

Op woensdag 6 juni a.s. zal het jaarlijkse managementsymposium met als kort onderdeel hiervan de Algemene ledenvergadering van de Vereniging BWT Nederland worden gehouden. En het beloofd dit jaar een bijzonder boeiend programma te worden. Centrale thema van het symposium is de toekomst van de aarde, de bouw en het BWT

Juni 07

Symposium NEN 2767 ‘Conditiemeting'

Op 7 juni 2018 organiseert NEN een Symposium over NEN 2767 ‘Conditiemeting’ op de RDM campus te Rotterdam. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de laatste ontwikkelingen rondom NEN 2767. Daarnaast wordt in verschillende kennissessies verdieping geboden ten aanzien van implementatie en toepassing van de norm.

Juni 08

Dag van de Ondermijning

Samenwerken aan een brede maatschappelijke aanpak 8 juni 2018, Van Der Valk Hotel Utrecht Ondermijnende criminaliteit kan niet alleen door opsporing en vervolging worden aangepakt. Een brede maatschappelijke aanpak is noodzakelijk. Goede samenwerking tussen gemeente, politie en andere ketenpartners is cruciaal. Hoor en leer van innovatieve aanpakken waarbij niet alleen strafrecht wordt toegepast, maar ook bestuursrechtelijk in wordt gegrepen.

Juni 13

Bijeenkomst Handhavingsinstrumentarium Woningwet 13 juni Zwolle

Het ministerie van BZK organiseert in samenwerking met de Vereniging BWT Nederland op 13 juni in Zwolle en op 19 juni in Weert twee bijeenkomsten waarbij de handhavingsmogelijkheden van woninggebonden wet- en regelgeving (Woningwet, Huisvestingswet, Opiumwet etc) zal worden toegelicht en waar ervaringen met het handhavingsinstrumentarium zullen worden gepresenteerd en gedeeld.

Juni 14

Training Essentiële bouwkundige controlepunten

Op 14 juni vindt de training Essentiële bouwkundige controlepunten plaats. Deze training is uiteraard gebaseerd op de nieuwe editie Essentiële bouwkundige controlepunten 2017-2018, welke u kunt downloaden vanaf onze website

Juni 19

Bijeenkomst Handhavingsinstrumentarium Woningwet 19 juni Weert

Het ministerie van BZK organiseert in samenwerking met de Vereniging BWT Nederland op 13 juni in Zwolle en op 19 juni in Weert twee bijeenkomsten waarbij de handhavingsmogelijkheden van woninggebonden wet- en regelgeving (Woningwet, Huisvestingswet, Opiumwet etc) zal worden toegelicht en waar ervaringen met het handhavingsinstrumentarium zullen worden gepresenteerd en gedeeld.

Juni 21

‘Duurzaamheid en monumententoezicht – praktijkvragen en oplossing’

Dinsdagmiddag 12 juni 2018 is de volgende bijeenkomst van het Platform Monumententoezicht. Het thema is dit keer ‘Duurzaamheid en monumententoezicht’. Verduurzaming van gebouwen, ook bij monumenten, is een goede zaak. Maar toezichthouders lopen soms tegen voorbeelden op waarbij dat niet passend is of niet goed wordt uitgevoerd

Juni 26

Hoe pak je ondermijning aan?

Ondermijning is als de boven- en onderwereld met elkaar verweven raken, en als georganiseerde criminaliteit zich weet in te dringen in de lokale politiek. Hoe kunnen gemeenten zich daartegen wapenen? Daarover gaat één van de middagsessies van het VNG Jaarcongres.

Juni 29

Nationale Renovatie- en Transformatiedag op 27 juni

Verduurzaming van bestaand vastgoed en een circulaire aanpak staan bij veel bedrijven hoog op de agenda. De markt gaat mee onder druk van regelgeving én vraag van gebruikers. Toch staat een circulaire aanpak, waarbij afval in principe niet meer bestaat en gebouwen, gebouwdelen en materialen worden hergebruikt, nog in de kinderschoenen. En dat terwijl de beweging van lineair naar circulair in potentie de gehele bouwketen zoals we die nu kennen omver zal schoppen.

Okt 04

Dag van de Omgevingswet 2018

Noteer deze dag vast in je agenda. Zodra het programma bekend is zullen wij het plaatsen

Okt 11

Jaarcongres VBWTN 2018

Op 11 oktober is er weer het Jaarcongres van de Vereniging BWT Nederland. Noteer deze dag vast in je agenda. Zodra het programma bekend is volgt er meer informatie

Nov 20

Event Energieprestatie 2.0: De nieuwe bepaling energieprestatie gebouwen

Op 20 november organiseert NEN met medewerking van het ministerie van BZK een event dat u niet wilt missen. Alles over de nieuwe bepalingsmethode voor energieprestatie en wat er gaat veranderen. Kom ook!