Handreiking brandveiligheid

Handreiking Brandveiligheid ouderen

De zorg in Nederland is aan het veranderen. Door de steeds verder stijgende kosten voor de zorg in ons land wordt van ons verwacht, om tot onze dood in onze eigen woonomgeving, te blijven wonen. Dit noemen we extramuralisering. Intramurale zorg zoals wonen in verzorgingstehuizen neemt af. Dit brengt echter grote risico’s met zich mee op brand. Om dit risico te beperken, zullen woningen beter moeten worden ingericht om deze steeds oudere en minder zelfredzame ouderen een voldoende veilige omgeving te bieden. Maar niet alleen voor ouderen veranderd de zorg. Ook mensen met psychische aandoeningen of mensen met andere fysieke beperkingen worden gevraagd zelfstandiger te leven en te wonen.
Het is dan ook van belang dat er aandacht is voor de risico’s die dit met zich meebrengt. Met deze handreiking inclusief tips, oplossingen, voorbeelden willen wij de bewustwording vergroten, en de het gemeentebestuur ondersteunen in de taak die hier voor hen aanwezig is.

Het is dan ook van groot belang dat er aandacht is voor de risico’s die dit met zich meebrengt. Met deze handreiking inclusief tips, oplossingen, voorbeelden willen wij de bewustwording vergroten, en de het gemeentebestuur ondersteunen in de taak die hier voor hen aanwezig is.

U kunt de Handreiking brandveiligheid voor bewoners met een fysieke beperking hier downloaden