Constructieve veiligheid

In 2018 is het Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid opgevolgd door het Kennisportaal Constructieve veiligheid.

Bij de borging van constructieve veiligheid (CV) in bouwprojecten spelen diverse ketenpartners een rol. Dit Kennisportaal beschrijft borgingsacties voor al die partners. Uitgangspunt is dat ieder bouwproject in grote lijnen dezelfde stappen of 'fasen' doorloopt en dat voor ieder project in essentie dezelfde borgingsacties nodig zijn. De verdeling van de verantwoordelijkheid voor die acties is afhankelijk van de bouworganisatie- of contractvorm. De verschillen in de verdeling van verantwoordelijkheden kunt u vinden in de 'Verantwoordelijkheidsmatrix' onder de knop 'Bronnen'. De veiligheidscultuur bij de betrokken ketenpartners in een belangrijke invloedsfactor.

Het Kennisportaal Constructieve Veiligheid is de digitale opvolger van het “Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid”, waarvan de laatste editie verscheen in 2011. Aanleiding voor het Compendium was een aantal (bijna-)calamiteiten met bouwconstructies aan het einde van de vorige en het begin van deze eeuw. Velen in de bouwwereld staan ze in het geheugen gegrift: de instorting van vijf balkons in Maastricht, het bezwijken van een parkeerdak in Tiel, de ontruiming van het Bos- en Lommerplein in Amsterdam, instorting van meerdere industriegebouwen na zware sneeuwval in november 2005, het tribunedak van het voetbalstadion in Enschede en – meer recent – de gedeeltelijke instorting van een parkeergarage in aanbouw op Eindhoven Airport.

Het Constructieprotocol: gereedschap voor constructieve veiligheid

Veel gemeenten kennen in hun bouw- en handhavingsbeleidsplannen hoge prioriteit toe aan constructieve veiligheid. Dat betekent dat dit essentiële aspect van elk bouwwerk in toetsing en toezicht veel aandacht zou moeten krijgen. De werkelijkheid is anders. Heel veel gemeenten beschikken niet over de nodige expertise hiervoor en besteden deze taak ook niet op een goede manier uit. En daar waar wel één of meer constructeurs aanwezig zijn, laat men deze vaak geheel aan hun lot over. De meesten vullen deze ‘vrijheid’ overigens gewetensvol in met wat er naar hun eigen inzicht nodig is om constructieve veiligheid te borgen in hun gemeente. Er is echter tot dusverre weinig lijn in te ontdekken en de relatie tussen wat het verantwoordelijke gemeentebestuur noodzakelijk vindt en wat de constructeur feitelijk doet is in twee richtingen een zoekplaatje.

Om hierin op een goede manier te voorzien heeft de gemeente Utrecht het initiatief genomen om een constructieprotocol te ontwikkelen. Dat is gedaan in nauwe samenwerking met de Vereniging BWT Nederland en ons Expertisenetwerk Constructieve Veiligheid (het COBc). Samen hebben we opdracht gegeven aan BouwQ, welk bedrijf in nauw overleg met de deelnemers een constructieprotocol heeft ontwikkeld. Dit nieuwe gereedschap voor constructeurs is sinds enkele maanden gereed en ook de bijbehorende hulpmiddelen (Handleiding, koppeling met Toetsprotocol) zijn vrijwel voltooid. Dat is voor ons het moment om het onder de aandacht te brengen van constructeurs en afdelingshoofden.

Onder documenten vindt u alle relevante documenten om met het constructieprotocol te kunnen werken, en deze te kunnen toepassen in beleid en uitvoering.

 

Nieuws