Documenten 2023

Leidraad rol bevoegd gezag bij inwerkingtreding van de Wkb

Bijgaand treft u de vernieuwde, 2e versie van de Leidraad aan. De 1e versie is juni 2022 reeds gepubliceerd. De 1e versie had als titel "Leidraad constructieve veiligheid voor gevolgklasse 1 bij inwerkingtreding van de Wkb", echter deze titel heeft afgelopen jaar voor wat verwarring gezorgd

Werkwijze voor proefprojecten

Werkwijze voor proefprojecten in de gevolgklassen 2 en 3 van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Handleiding voor de afdeling Risicobeheersing en voor het maken van samenwerkingsafspraken met gemeenten.

Handleiding Windhinder en Windgevaar

Simone Tax en Emiel Arends (stedenbouwkundigen bij de gemeente Rotterdam) zijn de afgelopen tijd bezig geweest met de Handleiding Windhinder en Windgevaar Rotterdam

Handreiking meldingen koolmonoxide door installateurs aan gemeenten