Documenten 2024

Praktische handreiking optoppen

Optoppen is een goede manier om bestaande bebouwing beter te benutten en zo bij te dragen aan de woningbouwopgave. Tot 2030 kunnen door op te toppen circa 100.000 extra woningen worden gerealiseerd. Steeds meer woningcorporaties en gemeenten gaan daarom met optoppen aan de slag en doen kennis op over hoe dit het beste aan te pakken.

Rol en positie Brandweer in de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Gebouwen moeten voldoen aan wet- en regelgeving. Daarom worden bouwplannen, voorafgaand aan de bouw, getoetst aan de regelgeving en wordt tijdens de bouw gecontroleerd of de eisen ook worden nageleefd. Sinds 1 januari 2024 is een deel van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking getreden.