Nieuws 2022

Kamerbrief over antwoorden op schriftelijk overleg (SO) Bouwregelgeving

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Tweede Kamer de antwoorden van het schriftelijk overleg Bouwregelgeving van 20 april 2022 aan.

Watermist en geen veiligheidsvluchtroute

n een nieuw te bouwen woontoren komen alle woningen uit in de kern van het gebouw waarin zich de liften en een enkel besloten trappenhuis bevinden. De woningen worden voorzien van een lagedruk watermistsprinklerinstallatie. De vraag is of een enkel besloten trappenhuis in combinatie met de watermist, een gelijkwaardige mate van veiligheid biedt als is beoogd met de prestatievoorschriften waarin een veiligheidsvluchtroute of twee onafhankelijke besloten vluchttrappenhuizen zijn vereist.

Wijzigingen Bouwbesluit 1 april en 1 juli 2022

De wijzigingen in de bouwregelgeving (Bouwbesluit 2012, Regeling Bouwbesluit 2012 en Besluit bouwwerken leefomgeving) volgen elkaar snel op. Een kort overzicht van de wijzigingen per 1 april en 1 juli 2022.

Kamerbrief over brand- en constructieve veiligheid

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van diverse toezeggingen en acties op het terrein van brand- en constructieve veiligheid van gebouwen.

Woonbond pleit voor APK huurwoningen

Ik pleit al jaren voor een vierjaarlijkse APK voor woninginstallaties bij risicowoningen: oude woningen, de kamermarkt, en het goedkoopste deel van de huur- en koopsector. Mijn opvolger bij de Woonbond Zeno Winkels pleitte in Kassa op 12 maart jl. voor een APK bij huurwoningen. Goed idee?

Rookwerendheid hangt als donderwolk boven de bouwmarkt

Rookwerendheid houdt ons op dit moment flink bezig. Sinds juli 2021 zijn de eisen namelijk aanzienlijk veranderd. ‘Vroeger’ was er praktisch geen rookwerendheid. De theoretische rookwerendheid was gebaseerd op de brandwerendheid van een constructie. Hierdoor konden veel kieren aanwezig zijn in constructies en het afsluiten van kanalen kon wachten tot de brand enigszins ontwikkeld was. Gevolg was dat er bij brand- en rookwerende scheidingen veel rook kon weglekken naar beschermde gebieden in het gebouw.

WIJZIGINGEN BOUWBESLUIT 2012 EN BBL IN 2022 EN 2023

De wijzigingen in de bouwregelgeving (het Bouwbesluit 2012, de Regeling Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving) volgen elkaar snel op. Voor wie niet dagelijks met de materie bezig is, is het lastig om het overzicht te houden op de wijzigingen en wanneer deze (naar verwachting) in werking treden.

Kamerbrief bij ontwerpbesluit brandveiligheid parkeergarages (Besluit bouwwerken leefomgeving)

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving vanwege de brandveiligheid van parkeergarages en normen voor daglicht

Vluchtveiligheid: het belang van een integrale aanpak

Als je weet hoe woningbranden verlopen, dan begrijp je dat tijdige detectie cruciaal is. “Streef je naar een betere brandveiligheid van je woningen? Dan is het slim om niet alleen aandacht te hebben voor preventie, maar ook kritisch te kijken naar de vluchtveiligheid van bewoners”, zegt Jan Nies, productmanager bij Hemmink. “Kwestie van rookmelder installeren en klaar? Helaas niet. Elke situatie is anders. Er zijn de laatste jaren weliswaar mooie stappen gemaakt in de regelgeving rondom brandveiligheid, maar we moeten wel scherp blijven op het beleid en de uitvoering daarvan.” Nies vertelt over het belang van een integrale aanpak.

Aanbiedingsbrief bij afschrift van brief aan OvV met reactie op aanbevelingen flatbrand Arnhem

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordeing) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de brief aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) met een reactie op de aanbevelingen die zijn gedaan in het rapport ‘Fatale flatbrand in Arnhem - Lessen voor brandveiligheid’.

Vooronderzoek naar enkele vluchtroute in woongebouwen

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de Brandweeracademie van het IFV onderzoek gedaan naar enkele vluchtroutes in woongebouwen. Het ministerie van BZK betrekt dit onderzoek bij de kabinetsreactie op het rapport over de flatbrand in Arnhem van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (juli 2021).

Nieuwe lector Brandpreventie: Lieuwe de Witte

Lieuwe de Witte is per 1 januari benoemd tot lector Brandpreventie bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Hij neemt het stokje over van René Hagen die in juni afscheid neemt van het IFV

Handreiking brandbestrijding in ondergrondse parkeergarages gepubliceerd

Deze handreiking voor de voorbereiding op en de aanpak van de brandbestrijding in ondergrondse parkeergarages is gepubliceerd door de Brandweeracademie van het IFV. In de uitgave worden verschillende onderdelen uit de doctrine brandbestrijding toegepast, leidend tot een praktische denk- en handelwijze voor de aanpak van parkeergaragebranden.

Nieuwe wetten en regelgeving per 1 januari 2022

Wij hebben al eerder berichten geplaatst over de nieuwe wet- en regelgeving die per 1 januari in werking treedt, maar hierbij ook nog het officiële bericht vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met alle wijzigingen in wet- en regelgeving vanuit dit ministerie op het gebied van wonen en verduurzaming.