Nieuws 2023

Nieuwsbrief Implementatie 31 mei

Inhoud: Technische Verzamelwet Omgevingswet ingediend Nieuws over het Digitaal Stelsel Loket Nieuws voor gemeenten Oefenen Nieuw op IPLO.nl Spreekuur Omgevingswet Vacature: Regeringscommissaris Omgevingswet Bijeenkomsten

Mailing Omgevingsloket online, 25 mei 2023

Update berichtenverkeer Omgevingsloket online Op 22 mei was er een update van het berichtenverkeer Omgevingsloket online. Na deze update ondervindt een aantal organisaties problemen met het berichtenverkeer.

Nieuwsbrief Implementatie 16 mei

Inhoud: Provincie Limburg werkt met vertrouwen toe naar Inwerkingtreding Oefenen Nieuws voor gemeenten Essay: Regie op milieubeleid met regionalisering Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet Spreekuur Omgevingswet Bijeenkomsten Nieuw op Iplo.nl

Nieuwsbrief Implementatie 2 mei

Inhoud: Arjan Blogt Succesvolle ketentest en kennisuitwisseling tijdens Zuid-Hollandse Ketendag RIO's aan het woord: Lex Stax Oefenen Omgevingswet moet nu gaan landen in ambtelijke organisatie Nieuws voor leveranciers en ontwikkelaars Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet Save the date: 30 oktober - Schakeldag 2023 Bijeenkomsten Nieuw op iplo.nl

Nieuwsbrief Implementatie 18 april 2023

Inhoud: Technische Koninklijke Besluiten en technische ministeriële besluiten Visualiseren vereist voorbereiding Oefenen Save the date Nieuws voor gemeenten Spreekuur Omgevingswet Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet Bijeenkomsten Nieuw op iplo.nl

Nieuwsbrief Implementatie 4 april

Inhoud: Kleine gemeenten bundelen hun krachten Slim samenwerken aan maatschappelijke opgaven Formele aanvaarding TBO-rol Dienstverlening op 1 bij Veenendaal Oefenen Nu live: Mijn Milieu Mening Nieuws voor leveranciers en ontwikkelaars Spreekuur Omgevingswet Bijeenkomsten Nieuw op iplo.nl

Nieuwsbrief Implementatie 28 maart

Inhoud: RIO Vincent Aalbers: schat de persoonlijke factor op waarde Oefenen Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet Nieuws voor leveranciers en ontwikkelaars Spreekuur Omgevingswet Bijeenkomsten Nieuw op iplo.nl

Nieuwsbrief Implementatie 21 maart

Inhoud: Koninklijk Besluit getekend Plan van Aanpak IKT fase 4 beschikbaar Waterschap Zuiderzeeland is voorbereid Oefenen Nieuws voor gemeenten Spreekuur Omgevingswet Bijeenkomsten IPLO Nieuws

Nieuwsbrief Implementatie 15 maart

Inhoud: Groen licht Eerste Kamer: Invoering Omgevingswet op 1 januari 2024 Nieuw: Leerkring Gezonde leefomgeving Oefenen

Tips voor dienstverlening onder de Omgevingswet

De Omgevingswet moet zorgen voor meer inzichtelijkheid en een betere dienstverlening. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) speelt hierin een belangrijke rol. Hoe zorg je ervoor dat dit begrijpelijk is voor burgers die hiermee te maken krijgen? En zijn er nog andere dingen die een gemeente kan doen om de dienstverlening te verbeteren? In de leerkring bespraken we op 9 februari de dienstverlening. Op basis hiervan hebben we 11 tips voor een begrijpelijk DSO.

Inwerkingtreding Omgevingswet: debat samengevat

De Eerste Kamer debatteerde dinsdag 7 maart over de inwerkingtreding van de Omgevingswet met minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De minister heeft in een brief aan de Kamer laten weten dat aan de voorwaarden voor een succesvolle invoering van de Omgevingswet kan worden voldaan op 1 januari 2024. Omdat de Kamer hiervan niet overtuigd is, vond het debat plaats

Gepland onderhoud aan productieomgeving op 8 maart en oefenomgeving op 10 maart

Het Omgevingsloket in de productieomgeving is tijdelijk niet beschikbaar op woensdag 8 maart 2023. Op vrijdag 10 maart 2023 geldt dat voor het Omgevingsloket in de oefenomgeving (pre-productieomgeving). Er vindt dan technisch onderhoud plaats. Ons advies is om de oefenomgeving en de productieomgeving van het Omgevingsloket op deze data niet te gebruiken. Deze werkzaamheden waren eerder gepland op 20 en 24 februari 2023.

Zijn uw bestemmingsplannen zichtbaar in het Omgevingsloket?

Alle geldende bestemmingsplannen worden onderdeel van het omgevingsplan van rechtswege. Om deze plannen zichtbaar te maken in het Omgevingsloket moet de dossierstatus in Ruimtelijkeplannen.nl op orde zijn. Controleer en actualiseer de dossierstatus van uw bestemmingsplannen nu

Nieuwsbrief Implementatie 28 februari

Inhoud: Hulp bij vergunningchecks voor activiteiten in het Omgevingsloket (speciaal voor gemeenten) Klikdemo's maart en april Met de Zeeuwse route naar inwerkingtreding Nieuwe ronde Crisis- en herstelwet: stimulans voor minstens 18.000 woningen Leidse Lammenschans: uitnodigingsplanologie en participatie Bijeenkomsten Spreekuur Omgevingswet

Oefenomgeving niet beschikbaar op 17 maart 2023

Op vrijdag 17 maart is er een update van de software voor het berichtenverkeer. De oefenomgeving (inr.omgevingsloket.nl) is dan niet beschikbaar.