Nieuws 2021

Nieuwe visie rookwerendheid in Bouwbesluit

Met de komst van de Omgevingswet en de daaronder vallende nieuwe bouwregelgeving het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) in het verschiet, is de bouwwereld zich aan het voorbereiden op de meest ingrijpende regelwijziging namelijk rookwerendheid.

InfoMil Actueel 348

Inhoud: Herinnering: Geef uw mening over de websites rondom de Omgevingswet Internetconsultatie actualisatie energiebesparingsplicht en informatieplicht Overheden oefenen met gebruiksvriendelijkheidstesten Omgevingsloket Blog - Kansen en bedreigingen van de Omgevingswet Europese Commissie publiceert de EU-Bodemstrategie voor 2030

Programma Aan de slag met de Omgevingswet 24 november 2021

Inhoud: Programma Inspiratiedag Stem op uw favoriet! Hulp bij eigen oefenactiviteiten Nieuwe werkplaats dierenpension Gebruiksvriendelijkheid Omgevingsloket Gepland onderhoud december 2021 Storing melden- Digitaal Stelsel Omgevingswet Blog - Kansen en bedreigingen van de Omgevingswet Handreiking participatie en de Omgevingstafel Energiebesparingsplicht en informatieplicht Agenda online bijeenkomsten Nieuw op aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl

Aandachtspunten VNG voor Wet kwaliteitsborging bouwen

De Eerste Kamer heeft op 9 november een mondeling overleg gehad met minister Ollongren (BZK) over de vragen die nog leven over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De VNG heeft vooraf enkele aandachtspunten meegegeven. Die zijn ook in het debat meegenomen.

Standaardbrieven VTH regio IJsselland beschikbaar

De Omgevingswet heeft veel impact op de VTH-processen. Eén van de onderwerpen waar VNG veel vragen over krijgt zijn de aanpassingen op de VTH standaardbrieven. Ter inspiratie stelt Regio IJsselland zijn standaardbrieven beschikbaar.

VNG-aandachtspunten bij begroting wonen en ruimte

Binnenkort behandelt de Tweede Kamer de begroting wonen en ruimte van het ministerie van BZK. In aanloop daarnaar heeft de VNG aandacht gevraagd voor 4 onderwerpen: regionaal maatwerk, meer en beter bouwen en de bestaande woningvoorraad, de wijktransitie klimaat en de invoering van de Omgevingswet.

Nieuwsbrief Implementatie 3 november 2021

Inhoud: Terugblik: Werkplaatsen en praktijkvoorbeelden Kamerbrief: Koersen op 1 juli 2022 Maandelijkse update Werkboek voor aansluiten, inregelen en beproeven Gepland onderhoud in november 11 stappen van de werkplaats DSO-keten Mer-beoordeling onder de Omgevingswet Regionaal nieuws RIO's Duurzame toegankelijkheid en de Omgevingswet Kerninstrument programma inzetten voor energietransitie Agenda online bijeenkomsten Nieuw op aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl Doe mee aan gebruikersonderzoek website

Kamerbrief voortgang voorbereidingen invoering Omgevingswet

Minister Ollongren (BZK) deelt de stand van zaken van de voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet met de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen

Omgevingswet: koersen op inwerkingtreding per 1 juli 2022

De beoogde datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet is 1 juli 2022. Dat betekent dat gemeenten nog acht maanden hebben om zich voor te bereiden op de komst van de wet. Hoe staat het er nu voor?

Beantwoording Kamervragen over de wijziging Besluit omgevingsrecht (recreatiewoningen)

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Eerste Kamer de antwoorden over de verruiming van de mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen. De vragen zijn gesteld door de fracties van GroenLinks, PvdA, CDA, Nanninga, ChristenUnie, PvdD, SGP en 50PLUS.

Programma Aan de slag met de Omgevingswet 14 oktober 2021

Inhoud: Werkplaatsen en praktijkvoorbeelden 26 oktober Staalkaarten bedrijventerrein en buitengebied Digitaal Stelsel Omgevingswet Oefenen voor bedrijfsleven en belangenorganisaties Crisis- en herstelwetprojecten en meer woningen Vinger aan de pols bij inwerkingtreding Agenda online bijeenkomsten Nieuw op aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl

Nieuwe versies van bruidsschatten en rijksregels beschikbaar op de oefenomgeving

Alle gemeenten en waterschappen hebben een nieuwe versie van de bruidsschat gekregen. Deze zijn stap voor stap op de oefenomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) geplaatst. Ook zijn er nieuwe versies van de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en de Omgevingsregeling geladen

Nieuwsbrief Implementatie 22 september 2021

Inhoud: Veelgestelde vragen over DSO Nieuwe versie bruidsschat: laadvolgorde Ontwerp Omgevingsverordening provincie Zeeland in DSO Testen op gebruiksvriendelijkheid in het DSO Terugblik: Inspiratiedag in teken van oefenen Oefen met het omgevingsplan Staalkaarten omgevingsplan beschikbaar in Omgevingsloket Handreiking annoteren omgevingsplan Pilot: Hengelo maakt deel omgevingsplan in 10 dagen Miljoenennota en extra middelen Omgevingswet Agenda online bijeenkomsten Nieuw op aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl

Antwoorden op Kamervragen over inwerkingtreding Omgevingswet

Minister Ollongren (BZK) geeft antwoord op vragen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De vragen zijn gesteld door leden van de fracties van de VVD, het CDA, GroenLinks, D66, de PvdA, de SP en de OSF.

Definitief: schone oefenomgeving en vernieuwde bruidsschat

Eind september 2021 wordt een nieuwe versie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) op de oefenomgeving geïnstalleerd. Dan wordt tegelijkertijd de oefenomgeving opgefrist. Alle bestaande content wordt verwijderd. Daarvoor komen nieuwe versies in de plaats van alle centraal beschikbare content, zoals de rijksregels, de bruidsschat en de behandeldienstinstellingen.