Nieuws 2022

Nieuwsbrief Implementatie 29 november

Inhoud: Nieuwe vergunningchecks voor natuur toegevoegd aan het Omgevingsloket Oefenen Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet Feiten en fabels Nieuws voor gemeenten Nieuws voor leveranciers en ontwikkelaars Bijeenkomsten Elke dinsdag: spreekuur van 13.00-14.00 uur IPLO Nieuws

Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht vastgesteld

De Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (LHSO), de opvolger van de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) uit 2014, is vastgesteld. Aanleiding is de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De LHSO heeft betrekking op deze wet en de daarop gebaseerde regels, en is daarmee breder dan de LHS.

Nieuwsbrief Implementatie 22 november

Inhoud: Inloggen met eHerkenning, regel het op tijd! Webinars in december Nominaties Aandeslag-Trofee 2022 bekend! Locatie, locatie, locatie Nieuws voor gemeenten Nieuws voor leveranciers en ontwikkelaars Bijeenkomsten Elke dinsdag: spreekuur van 13.00 - 14.00 uur IPLO Nieuws

Nieuwsbrief Implementatie 8 november

Inhoud: Overgangsrecht regelt soepele overgang van oude naar nieuwe regels Nieuws voor gemeenten Nieuws voor leveranciers en ontwikkelaars Bijeenkomsten Elke dinsdag: spreekuur van 13.00-14.00 uur IPLO Nieuws - november 2022

Een verhitte bijeenkomst over de Omgevingswet

Op dinsdag 1 november jl. vond de NEPROM-bijeenkomst over de Omgevingswet plaats, waarbij vanuit Rho-adviseurs de leden werden bijgepraat over wat ze mogen verwachten bij invoering van de Omgevingswet en hoe ze daarop kunnen inspelen. De presentatie is in te zien via het Ledennet

Versie 1.0 van Standaard aanvragen en meldingen (STAM) niet meer ondersteund sinds 1 november 2022

De Standaard aanvragen en meldingen (STAM) helpt bij het afleveren van een vergunningaanvraag of melding bij overheden. Op dit moment ondersteunt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) 2 versies van de standaard. Versie 1.0 heeft nog niet alle velden die nodig zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Sinds 1 november 2022 wordt deze versie daarom niet meer ondersteund

Nieuwsbrief Implementatie 1 november

Inhoud:Opnames Lessons learned werkplaatsen online Het effect van annoteren Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet Nieuws voor gemeenten Nieuws voor leveranciers en ontwikkelaars Bijeenkomsten Elke dinsdag: spreekuur van 13.00-14.00 uur Blijf op de hoogte met IPLO Nieuws!

Nieuwsbrief Implementatie 25 oktober

Inhoud: Verzamelbesluit Omgevingswet 2023 ter consultatie Oefenen Bijeenkomsten Elke dinsdag: spreekuur van 13.00-14.00 uur

Antwoorden op Kamervragen over dreigend uitstel Omgevingswet na negatief ICT-advies

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Vijfde keer uitstel Omgevingswet dreigt na negatief ICT-advies'.

Antwoorden op Kamervragen over het bericht ‘Werkvloer wil nieuw uitstel Omgevingswet’

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het bericht ‘Werkvloer wil nieuw uitstel Omgevingswet’

Nieuwsbrief Implementatie 18 oktober

Inhoud: Invoering van de Omgevingswet uitgesteld Oefenen Klikdemo: Oefenen met het Omgevingsloket Webinar Kostenverhaal en financiële bijdragen Masterclasses Instrumentarium Omgevingsplan Nieuws voor leveranciers en ontwikkelaars Bijeenkomsten

Inwerkingtreding Omgevingswet uitgesteld

Minister De Jonge heeft via een voortgangsbrief de Eerste Kamer geïnformeerd over uitstel van inwerkingtreding van de Omgevingswet. We hebben met de minister en de bevoegde gezagen de voor- en nadelen van de mogelijke scenario’s besproken, wat heeft geleid tot de conclusie dat nog iets meer tijd nodig i

Kamerbrief over voortgang Omgevingswet oktober 2022

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Eerste Kamer over de voortgang van de Omgevingswet. Hij stuurt voortgangsinformatie, beleidsreacties en diverse extern uitgevoerde rapporten mee.

Nieuwsbrief Implementatie van 11 oktober 2022

Inhoud: Tijdelijke alternatieve maatregelen (TAM) Oefenen met het Omgevingsloket Vergunningcheck voor bouwen in het Omgevingsloket compleet Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet Nieuws voor gemeenten Nieuws voor leveranciers en ontwikkelaars Bijeenkomsten Elke dinsdag: spreekuur van 13.00-14.00 uur Nieuw op iplo.nl

Vergunningcheck voor bouwen in het Omgevingsloket compleet

De vragen voor de technische bouwactiviteit zijn vanaf nu ook beschikbaar op de oefenomgeving (pre-productieomgeving) van het Omgevingsloket. De vragen voor de omgevingsplanactiviteit waren al beschikbaar. De vergunningcheck voor bouwen in het Omgevingsloket is hiermee compleet.