Nieuws 2024

Wob-/Woo-verzoek asbestsanering en werkbak aan kraan

Het vierde en laatste deelbesluit op een verzoek om informatie over het TNO-onderzoek ‘veilig asbestsanering op hoogte’ en over werkbakken die aan een hijskraan hangen is gepubliceerd. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Omgevingsloket: formulieren bouw/sloopveiligheid en stikstof

Per 1 mei 2024 staan de vragen over bouw- en sloopveiligheid in een nieuw formulier in het Omgevingsloket. Dit geldt ook voor vragen over stikstofemissies. Zo zijn de informatieplichten voor bouw- en sloopwerkzaamheden apart in te dienen. Controleer als bevoegd gezag en omgevingsdienst de routering hiervan

Emissiereductieplicht bij bouw- en sloopwerkzaamheden

Initiatiefnemers van bouw- en sloopwerkzaamheden zijn verplicht om maatregelen te nemen die de uitstoot beperken van stikstofverbindingen naar de lucht. In een handreiking staat hoe het bevoegd gezag de uitvoering kan beoordelen van deze emissiereductieplicht.

Handleidingen LAVS geactualiseerd

De handleidingen van het LAVSzijn geactualiseerd.