Nieuws 2020

Verkenning zakelijk fonds asbestdaken

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft de Tweede Kamer op 26 juni geïnformeerd over de uitgevoerde verkenning naar de mogelijkheden om naast een fonds voor particulieren ook een fonds voor bedrijven op te richten voor leningen voor het saneren van asbestdaken.

Rapport ‘Gevangen door belangen‘

Aedes heeft de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) gevraagd een rapport op te stellen over het huidige asbeststelstelsel. Zij zijn tot de conclusie gekomen dat het huidige asbeststelsel te ingewikkeld is en fundamenteel moet worden herzien.

Kamerbrief asbestfonds en regelgeving asbest

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft op 11 mei een brief aan de Tweede Kamer gestuurd in verband met de ontwikkeling van het asbestfonds voor particuliere eigenaren en ontwikkelingen rond de regelgeving voor asbest.

Start vervolgaanpak asbestdaken

Minister Stientje van Veldhoven heeft op 2 maart 2020 de Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken ondertekent met een aantal partijen. Hiermee wordt een volgende stap gezet naar een asbestdakenvrij Nederland.

Akkoord aanpak asbestdaken op losse schroeven

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), LTO Nederland, woningcorporatiekoepel Aedes, de Vereniging Eigen Huis (VEH) en de Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen wijzen het convenant over een versnelde aanpak van asbestdaken voorlopig af.

Aedes en LTO pleiten voor een betaalbaar asbeststelsel

In een brief aan de Tweede Kamer stellen Aedes en LTO Nederland dat de regels voor asbestsanering op korte termijn moeten worden aangepast.