Nieuws 2022

Week van de asbestvrije schuur

Van maandag 12 t/m zondag 18 september 2022 wordt opnieuw de Week van de Asbestvrije Schuur georganiseerd.

Besluit Wob-Woo-verzoek over Blootstellingsonderzoek asbestdaken

Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoeksrapport Fase 2: Blootstellingsonderzoek asbestdaken. Het verzoek is op 21 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 5 juli 2022 dit besluit genomen.

Wob-verzoek inzake asbestsanering en werkbak aan kraan

Op 3 juli 2020 is een Wob-verzoek ingediend naar aanleiding van het onderzoeksrapport van TNO ‘veilig asbestsanering op hoogte’. In overleg met de verzoeker wordt het verzoek afgehandeld in drie deelbeschikkingen.