Agenda november 2023

Nov 07

Vergunningverlening voor monumenten

Voor het wijzigen van gebouwd of aangelegd erfgoed heb je vaak een omgevingsvergunning nodig. En als erfgoedprofessional ben jij diegene die de vergunning verleent of als toezichthouder en/of handhaver een rol speelt! In deze meerdaagse cursus leer je precies hoe je dat doet én wat eraan voorafgaat: van besluitvorming en het opstellen van de vergunning, tot planbegeleiding en handhaving.

Nov 08

Seminar Brandveiligheid gevels

Net als voorgaande jaren organiseert BBN in samenwerking met NEN weer een seminar over de brandveiligheid van gevels. Weer een jaar verder, valt er genoeg aan interessante ontwikkelingen op dit gebied te melden, dus reserveer alvast ruimte in de agenda en meldt u aan!

Nov 09

COBc congres 2023

Op donderdag 9 november is er weer het jaarlijkse COBc congres. Deze keer wordt het gehouden in de regio Noord-West. De locatie is het Cultureel Centrum Bullekerk. De congresorganisatie is druk bezig met het programma. Dus zet deze datum vast in je agenda. Zodra het programma bekend is zullen wij de inschrijving openen.

Nov 16

Verdieping Bbl Besluit bouwwerken leefomgeving in webinar BRIS

Hoe vind je je weg in het Bbl bij verbouw en herbestemming van gebouwen? Hoe houd je je straks aan de regels en wanneer mag je ervan afwijken? En hoe ga je in het Bbl om met gelijkwaardigheid? Na het succesvolle webinar over het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) in juni, organiseert BRIS een tweede webinar waarin we dieper ingaan op dit belangrijke onderwerp voor de bouw. Opnieuw in samenwerking met zelfstandig adviseur en architect Aldo de Jong als gastspreker. Donderdag 16 november 2023 van 11 tot 12 uur. Voorkennis over het Bouwbesluit 2012 is een pré.

Nov 23

Essentiële Controlepunten Brandveiligheid 2023

BBN biedt trainingen Essentiële Controlepunten Brandveiligheid. Trainingen van een dag, waarbij dieper wordt ingegaan op controlepunten, testrapporten, achtergronden en consequenties/risico’s. Daarbij komt zeker aan de orde het waarom hoe en wat van de rookwerendheidseisen die per 1 juli 2021 gelden.

Nov 24

Het IBR-Congres over de Wet kwaliteitsborging

De nieuwe inwerkingtredingsdatum is vastgesteld op 1 januari 2024 en daarmee wordt de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) van kracht. Met de invoering van deze wet is sprake van een stelselwijziging die grote gevolgen zal hebben voor de wijze waarop aannemers, opdrachtgevers en het bevoegd gezag te werk gaan. Naast de stelselwijziging wordt een vijftal wijzingen in Titel 7.12 van het Burgerlijk Wetboek (BW) doorgevoerd die samenhangen met die veranderende rollen van partijen.

Nov 28

Congres Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De Wkb treedt op 1 januari 2024 in werking. In de afgelopen jaren hebben kwaliteitsborgers, aannemers, gemeenten en adviseurs proefgedraaid met de nieuwe manier van werken. Wat zijn de bevindingen uit al die projecten? Wat hebben we geleerd, wat gaat goed en waar moeten de we komende tijd nog aan werken? Tijdens dit congres kijken we terug, maar vooral vooruit.