Nieuws 2022

Nieuwe wetten en regelgeving per 1 januari 2022

Wij hebben al eerder berichten geplaatst over de nieuwe wet- en regelgeving die per 1 januari in werking treedt, maar hierbij ook nog het officiële bericht vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met alle wijzigingen in wet- en regelgeving vanuit dit ministerie op het gebied van wonen en verduurzaming.