Nieuws 2023

Verwarm je huis veilig, voorkom koolmonoxidevergiftigin

De dagen worden korter en de temperaturen gaan omlaag. Tijd om de verwarming weer aan te zetten. De meeste huizen in Nederland worden nog verwarmd met een CV-ketel, geiser, gashaard of gaskachel. Als deze installaties niet goed worden aangesloten of onderhouden door een CO-vrij gecertificeerd bedrijf, is er een groter risico op koolmonoxidevergiftiging.

Kamerbrief over handreiking handhaving Wkb

Minister De Jonge (BZK) geeft de Eerste Kamer duidelijkheid over de handreiking handhaving Wkb. En geeft antwoord op vragen die door de leden Crone (GroenLinks-PvdA) en Kemperman (BBB) van de Eerste Kamer Commissie tijdens de vergadering zijn gesteld

Nieuwe inzichten rondom rookverspreiding veranderen handelingsperspectief bhv

De inzichten rondom de ontwikkeling en verspreiding van rook zijn veranderd. In opdracht van NIBHV bracht het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid (NIPV) in kaart wat de meest actuele inzichten op dit vlak zijn, en welke lessen daaruit te trekken zijn voor het handelingsperspectief van de bedrijfshulpverlening (bhv).

Invloed Wkb op VTH

In 2022 en 2023 organiseerden team VTH en team Wkb van de VNG 5 netwerksessies waarin wij u in grote lijnen op de hoogte brachten van de invloed van de Wkb op uw bedrijfsprocessen. Aan de hand van actuele casussen, de happy-flow & un-happy-flow en concrete voorbeelden namen wij u mee in de Wkb. Ook lieten wij u zien welke handvatten wij concreet bieden ter ondersteuning van de implementatie van de Wkb binnen uw organisatie. Tot slot kwamen het handhavingsbeleid en omgevingsveiligheid aan de orde.

VTH-standaardbrieven voor de Omgevingswet en Wkb van regio IJsselland

Standaardbrieven (voorbeeldbrieven) voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) onder de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

Middelen beschikbaar voor gemeentelijke handhaving label-C

Via de meicirculaire krijgen gemeenten dit jaar € 2,225 miljoen uitgekeerd om actief te handhaven op de label C-verplichting voor kantoren. Het overzicht van de rijksbijdrage per gemeente is nu beschikbaar.

Commissiedebat :Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-stelsel)

VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Concept De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft op 29 maart 2023 overleg gevoerd met mevrouw Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, over: • de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 21 oktober 2022 inzake stand van zaken adviesaanvraag Raad van State sancties milieucriminaliteit (22343, nr. 348); • de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 31 oktober 2022 inzake voorgenomen acties ILT op het grensoverschrijdend transport pfas-verdacht afval naar Indaver (België) (35334, nr. 204); • de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 18 november 2022 inzake beantwoording vragen gesteld tijdens het commissiedebat Leefomgeving van 12 oktober 2022, over bedrijven die ondanks meerdere dwangsommen doorgaan met overtredingen (22343, nr. 349); • de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 16 januari 2023 inzake voortgang versterking VTH-stelsel (22343, nr. 351); • de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 23 januari 2023 inzake terugkoppeling toezegging milieueffectrapportage (28089, nr. 248); • de brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 27 januari 2023 inzake signaalrapportage ILT: Meer inzicht in en toezicht op certificering (36200-XII, nr. 111); • de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 16 maart 2023 inzake antwoorden op vragen commissie over voortgang versterking VTH-stelsel (Kamerstuk 22343-351) (22343, nr. 352).

De inschrijving voor het Tweede Toezichthouders en Handhaverscongres VBWTN is geopend

Op een inspirerende locatie, namelijk de LocHal in Tilburg, vindt op woensdag 10 mei voor de tweede keer het VBWTN congres plaats speciaal voor toezichthouders en handhavers. Na het zeer geslaagde congres vorig jaar wordt wederom een zeer praktijkgerichte dag georganiseerd voor toezichthouders en handhavers met onderwerpen die specifiek voor hun werk, taak en rol zijn toegesneden. Het programma voor deze dag is wederom samengesteld met toezichthouders en handhavers vanuit diverse gemeenten, met daarbij specifieke inbreng vanuit de gemeente Tilburg en Den Haag

Antwoorden vragen so over Kamerbrief over voortgang versterking VTH stelsel

Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op vragen over de Kamerbrief 'voortgang versterking Vergunningverlening,

2e BWT/VTH Toezichthouders en Handhaverscongres op 10 mei in Tilburg

Na een zeer geslaagde eerste versie vorig jaar in Madurodam in Den Haag, kun je nu al de datum van 10 mei a.s. reserveren voor het 2e BWT en VTH Toezichthouders en Handhaverscongres in de Locloods in Tilburg. Zet hem dus al vast in je agenda!

Invloed Wkb op VTH

In 2022 en 2023 organiseerden team VTH en team Wkb van de VNG 4 netwerksessies waarin wij u in grote lijnen op de hoogte brachten van de invloed van de Wkb op uw bedrijfsprocessen. Aan de hand van actuele casussen, de happy-flow & un-happy-flow en concrete voorbeelden namen wij u mee in de Wkb. Ook lieten wij u zien welke handvatten wij concreet bieden ter ondersteuning van de implementatie van de Wkb binnen uw organisatie

Antwoorden op Kamervragen over veiligheid oude portiekflats

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Missende rookmelders en enige vluchtroutes vol spullen: veiligheid ver te zoeken in oude portiekflats'. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) heeft deze vragen gesteld.

Kamerbrief over voortgang versterking VTH-stelsel

Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de versterking van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) voor milieu.