Handreiking brandveiligheid

Handreiking

Deze handreiking is bedoeld als informatiedocument voor het bevoegd gezag. Het kan worden gebruikt als hulpmiddel om de veiligheid van mensen met een fysieke beperking in beleid en vooral binnen de Omgevingswet met daaronder de gemeentelijke visie en het Omgevingsplan een plek te geven. Een belangrijk doel van de Omgevingswet is een veilige fysieke leefomgeving. Maar om dit doel te halen is er wel iets te doen!

De handreiking is daarnaast ook een hulpmiddel voor anderen die zich bezighouden met de brandveiligheid van mensen met een fysieke beperking. Te denken valt aan de Brandweer, de woningcorporatie, GGD, Thuiszorg etc.
De handreiking en dit dossier zullen regelmatig worden geactualiseerd.

In de handreiking wordt ook verwezen naar een checklist die Aedes samen met Actis en Brandweer Nederland heeft ontwikkeld. Deze checklist kan worden gebruikt om het risicoprofiel van de bewoner te bepalen.