De weg van de minste weerstand. Categorie bouwwerken invoering Private Kwaliteitsborging sterk gereduceerd