Reactie Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland op consultatieversie Wet kwaliteitsborging voor het bouwen