Nieuws 2023

VTH-standaardbrieven voor de Omgevingswet en Wkb van regio IJsselland

Standaardbrieven (voorbeeldbrieven) voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) onder de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

Middelen beschikbaar voor gemeentelijke handhaving label-C

Via de meicirculaire krijgen gemeenten dit jaar € 2,225 miljoen uitgekeerd om actief te handhaven op de label C-verplichting voor kantoren. Het overzicht van de rijksbijdrage per gemeente is nu beschikbaar.

Gebouwd erfgoed - nieuwsbrief gemeenten 12, april 2023

Inhoud: RCE aanwezig op MONUMENT 2023 Ontzorgingsprogramma helpt monumenteigenaren bij verduurzaming Programma Faro gaat door; 6 miljoen gereserveerd voor 2023-2025 POST 65 Behoud van interieurs Urban Heritage Strategies Nijmegen Kaartlaag rijksbeschermde groenaanleg compleet Bereid u voor op de komst van de Omgevingswet Uitgelicht Agenda

Commissiedebat :Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-stelsel)

VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Concept De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft op 29 maart 2023 overleg gevoerd met mevrouw Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, over: • de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 21 oktober 2022 inzake stand van zaken adviesaanvraag Raad van State sancties milieucriminaliteit (22343, nr. 348); • de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 31 oktober 2022 inzake voorgenomen acties ILT op het grensoverschrijdend transport pfas-verdacht afval naar Indaver (België) (35334, nr. 204); • de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 18 november 2022 inzake beantwoording vragen gesteld tijdens het commissiedebat Leefomgeving van 12 oktober 2022, over bedrijven die ondanks meerdere dwangsommen doorgaan met overtredingen (22343, nr. 349); • de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 16 januari 2023 inzake voortgang versterking VTH-stelsel (22343, nr. 351); • de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 23 januari 2023 inzake terugkoppeling toezegging milieueffectrapportage (28089, nr. 248); • de brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 27 januari 2023 inzake signaalrapportage ILT: Meer inzicht in en toezicht op certificering (36200-XII, nr. 111); • de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 16 maart 2023 inzake antwoorden op vragen commissie over voortgang versterking VTH-stelsel (Kamerstuk 22343-351) (22343, nr. 352).

2e BWT/VTH Toezichthouders en Handhaverscongres op 10 mei in Tilburg

Na een zeer geslaagde eerste versie vorig jaar in Madurodam in Den Haag, kun je nu al de datum van 10 mei a.s. reserveren voor het 2e BWT en VTH Toezichthouders en Handhaverscongres in de Locloods in Tilburg. Zet hem dus al vast in je agenda!

Nieuwsbrief Implementatie 17 januari

Inhoud: Deventer: Ook na inwerkingtreding gezamenlijk op blijven trekken Terugblik uitreiking Aandeslag-Trofee 2022 Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet: 'ja, mits' u zich aan de regels houdt! Nieuws voor gemeenten Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet Klikdemo's in 2023 Bijeenkomsten Spreekuur Omgevingswet Nieuw op iplo.nl

Kamerbrief over voortgang versterking VTH-stelsel

Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de versterking van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) voor milieu.