Nieuws 2022

Toezeggingen m.b.t. Schone Lucht Akkoord tijdens Commissiedebat Leefomgeving

Met deze brief geef ik uitvoering aan twee toezeggingen die ik heb gedaan tijdens het Commissiedebat Leefomgeving op 12 oktober 2022.

Routewijzer houtstook en overlast gepubliceerd

De Routewijzer houtstook en overlast is een hulpmiddel dat overheden handvatten biedt om uitstoot of overlast van houtstook door particulieren aan te pakken.

Voorlichtingsmateriaal houtstook 2022/2023 beschikbaar

Gemeenten kunnen nu het voorlichtingsmateriaal houtstook 2022/2023 downloaden. De voorlichting richt zich op eigenaren van een open haard, kachel of vuurkorf.

Antwoorden Kamervragen over Kamerbrief versterking VTH-stelsel

Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de Kamerbrief van 8 juli 2022 over versterking van het VTH-stelsel. VTH staat voor Vergunningen, toezicht en handhaving. Het Tweede Kamerlid Hagen (D66) had de vragen gesteld.

Regionale VTH-werkafspraken maken? Check de voorbeelden

Bent u of gaat u in uw regio ook aan de slag met samenwerkingsafspraken voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) onder de Omgevingswet? Kijk dan eens in de kennisbank Praktijkvoorbeelden om te zien hoe andere regio’s dit vormgeven.

Standaardbrieven Wkb beschikbaar

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen heeft veel impact op de VTH-processen. De VNG krijgt veel vragen over de aanpassingen op de VTH-standaardbrieven.

Handreiking brandveiligheid vakantieparken ontwikkeld

De handreiking geeft een totaaloverzicht van de actuele wet- en regelgeving op het gebied van de brandveiligheid van vakantieparken. Ook staan er tips en adviezen in om de brandveiligheid te verbeteren. De uitgave is ontwikkeld in opdracht van de veiligheidsregio’s Noord- en Oost-Gelderland en Gelderland-Midden en het programma Vitale Vakantieparken.

Was-wordt-tabellen versoepelen overgang van Activiteitenbesluit naar Omgevingswet

Met de komst van de Omgevingswet verandert er met name veel voor alle professionals rond vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Het nieuwe wetgevingsstelsel neemt afscheid van ingeburgerde begrippen en introduceert nieuwe. Op 1 januari 2023 is de wereld niet opeens veranderd. Maar wel verandert op die dag de bril die VTH'ers moeten opzetten. De was-wordt-tabellen schieten te hulp.

VBWTN Toezicht en handhaverscongres 12 mei 2022.

Er zijn nog enkele vrij, schrijf je snel in. Twee jaar hebben wij het moeten uitstellen, maar nu zal dan eindelijk op 12 mei a.s. op een werkelijk prachtige locatie, waar met een helicopterview kan worden toegezien op de mooiste bouwwerken van Nederland, voor de eerste keer een VBWTN congres plaatsvinden speciaal voor toezichthouders en Handhavers. Tijdens dit nieuwe congres, dat dus eigenlijk al zijn derde editie zou moeten hebben, staan de meer praktijkgerichte onderwerpen centraal die de toezichthouder en handhaver in zijn of haar dagelijkse werk tegenkomt. Samen met Danny Spaans en Vincent Weijermans, beide toezichthouders in Den Haag is het programma dat al sinds 2020 op papier stond aangepast en geactualiseerd waardoor dit eerste Landelijke toezichthouders en handhaversdag in Den Haag zal plaatsvinden. Deze editie kent dan ook een ruime praktijkgerichte inbreng vanuit het Bouw- en Woningtoezicht en de Pandbrigade van Den Haag.

Woonbond pleit voor APK huurwoningen

Ik pleit al jaren voor een vierjaarlijkse APK voor woninginstallaties bij risicowoningen: oude woningen, de kamermarkt, en het goedkoopste deel van de huur- en koopsector. Mijn opvolger bij de Woonbond Zeno Winkels pleitte in Kassa op 12 maart jl. voor een APK bij huurwoningen. Goed idee?

Nieuwe standaardbrieven VTH regio IJsselland beschikbaar

De Omgevingswet heeft veel impact op de VTH-processen. Eén van de onderwerpen waar de VNG veel vragen over krijgt, zijn de aanpassingen op de VTH-standaardbrieven. Ter inspiratie heeft Regio IJsselland eerder al standaardbrieven beschikbaar gesteld en deze zijn nu aangevuld met nieuwe brieven.

Kantoren en gemeenten moeten aan de slag met energielabel C

Kantoren moeten op 1 januari 2023 minimaal een energielabel C hebben. Maar op dit moment voldoet pas zo'n 45% hieraan, volgens een schatting van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Er moet dus nog het nodige gebeuren.

VNG-inbreng VTH: interbestuurlijk programma en verbeterplan

Voor het commissiedebat over toezicht en handhaving op 9 maart heeft de VNG de Kamerleden namens gemeenten enkele punten meegegeven. In onze brief gaan we onder meer in op het interbestuurlijk programma om het VTH-stelsel te verbeteren en ons 8-puntenverbeterplan.

De kwetsbaarheid van VHT: Ondermijning en Insider threats

Werkgeluk, goede resultaten en samenwerking vallen of staan bij een veilig werkomgeving. Maar wat als dat nu eens niet goed gaat? Wat als het gedrag van collega’s, managers of externe partijen niet past bij de normen en waarden binnen jouw organisatie? Grensoverschrijdend gedrag, vriendjespolitiek, omkoping of misschien zelfs (seksuele) intimidatie

VBWTN Toezicht en handhaverscongres 12 mei 2022

Twee jaar hebben wij het moeten uitstellen, maar nu zal dan eindelijk op 12 mei a.s. op een werkelijk prachtige locatie, waar met een helicopterview kan worden toegezien op de mooiste bouwwerken van Nederland, voor de eerste keer een VBWTN congres plaatsvinden speciaal voor toezichthouders en Handhavers. Tijdens dit nieuwe congres, dat dus eigenlijk al zijn derde editie zou moeten hebben, staan de meer praktijkgerichte onderwerpen centraal die de toezichthouder en handhaver in zijn of haar dagelijkse werk tegenkomt. Samen met Danny Spaans en Vincent Weijermans, beide toezichthouders in Den Haag is het programma dat al sinds 2020 op papier stond aangepast en geactualiseerd waardoor dit eerste Landelijke toezichthouders en handhaversdag in Den Haag zal plaatsvinden. Deze editie kent dan ook een ruime praktijkgerichte inbreng vanuit het Bouw- en Woningtoezicht en de Pandbrigade van Den Haag.