Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid

Bijlagen en voorbeelden

Let op!! Deze voorbeelden zijn nog van voor de invoering Omgevingswet!

Bij de Landelijke richtlijn horen een aantal bijlagen. Gekozen is om deze bijlagen niet op te nemen in de richtlijn zelf, maar om deze in het dossier toe te voegen. Op deze manier kunnen ze eenvoudig worden geactualiseerd, en als er nieuwe voorbeelden zijn dan kunnen deze worden toegevoegd.

De bestanden zijn indien beschikbaar in een bewerkbaar Word bestand beschikbaar gesteld, zodat deze lokaal naar eigen vorm en inhoud kunnen worden aangepast.