Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid

Onderzoeksraad voor Veiligheid i.r.t. Bouw- en Sloopveiligheid

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft naar aanleiding van diverse incidenten die te maken hebben met bouw- en sloopveiligheid onderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken laten zien wat er is misgegaan waardoor het incident heeft plaatsgevonden. Belangrijker is echter dat de onderzoeken zijn bedoeld om de bewustwording te vergroten, waardoor voldoende maatregelen worden getroffen om de risico's op incidenten zo veel als mogelijk te beperken. Dit is ook het hoofddoel van de Landelijke Richtlijn bouw- en sloopveiligheid.

Onderzoek naar het hijsincident aan de Rijnstraat in Den Haag

Filmpje als samenvatting op het onderzoek naar het hijsincident Rijnstraat Den Haag.

Onderzoek ongeval omgevallen hijskranen Alphen a.d. Rijn