Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid

Risicomatrix bepalen veiligheidsplan

Bij het toepassen van de Landelijke richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid dient te worden bepaalt of en in welke fase van het proces een bouw- of sloopveiligheidsplan dient te worden ingediend en te worden beoordeeld. Met de risicomatrix kan worden bepaald of een veiligheidsplan nodig is, en in welke fase van het proces deze dient te worden besproken, beoordeeld en behandeld door het Bouw- en Woningtoezicht.

* De risicomatrix is een Excel document. Het kan zijn dat uw beveiligingsinstellingen niet toestaan een Exceldocument te uploaden.