Nieuws december 2019

Nieuwsbrief 18 december 2019

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Pdf van beschikking en aanvraag niet langer als bijlage in e-mail

Vanaf half januari 2020 (versie 2.15.2) bevat de e-mail naar bevoegd gezag of aanvrager geen pdf's meer van de ingediende aanvraag of melding. Ook de beschikking wordt niet meer als bijlage in de e-mail verzonden.

Nieuwe Wkb impactanalyse 2020 VBWTN gepubliceerd

In 2015 is een impactanalyse Wkb uitgevoerd, nu de Wet is aangenomen en er meer duidelijk is over gevolgklasse 1 en de Bouwbesluittoetsvrije bouwwerken onder de Omgevingswet is de impactanalyse geheel geactualiseerd. Om de impact van wegvallende taken door de invoering van de Wkb te kunnen berekenen kunnen gemeenten deze impactanalyse uitvoeren.

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 9 2019

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 9 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

De kritische blik van de constructeur

Sinds begin november is Dick Bezemer de nieuwe voorzitter van het Centraal Overleg Bouwconstructies (COBc). Deze zeer ervaren constructeur en teammanager bouwconstructies, bouwfysica en brandpreventie bij de gemeente Rotterdam, nam samen met Wico Ankersmit het stokje over van Joop van Leeuwen. Bezemer wordt dankzij zijn staat van dienst gezien als autoriteit op het gebied van constructieve veiligheid. We spreken de kersverse voorzitter in ‘De Rotterdam’ met uitzicht over de Maasstad, de plek waar het volgens hem allemaal gebeurt.