Nieuws 2021

Nieuwsbrief Implementatie 22 september 2021

Inhoud: Veelgestelde vragen over DSO Nieuwe versie bruidsschat: laadvolgorde Ontwerp Omgevingsverordening provincie Zeeland in DSO Testen op gebruiksvriendelijkheid in het DSO Terugblik: Inspiratiedag in teken van oefenen Oefen met het omgevingsplan Staalkaarten omgevingsplan beschikbaar in Omgevingsloket Handreiking annoteren omgevingsplan Pilot: Hengelo maakt deel omgevingsplan in 10 dagen Miljoenennota en extra middelen Omgevingswet Agenda online bijeenkomsten Nieuw op aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl

Gemeenten krijgen pas vanaf 1 juli 2022 kans om zonnepanelen te verplichten op industriegebouwen

Gemeenten krijgen niet per 1 januari 2022, maar pas vanaf 1 juli 2022 de mogelijkheid om zonnepanelen te verplichten op daken van industriegebouwen en gebouwen met overige gebruiksfuncties zoals parkeergarages.

Staalkaarten omgevingsplan beschikbaar in Omgevingsloket

De juridische regels uit twee staalkaarten voor het omgevingsplan zijn nu ook gedigitaliseerd en gepubliceerd in het Omgevingsloket. U kunt via het Omgevingsloket de staalkaarten en bijbehorende toepasbare regels en annotaties zien, en hiermee het digitaliseren van uw omgevingsplan een stap verder brengen

Een gezonde voedselomgeving in het omgevingsplan

Gemeenten willen aanbieders van ongezond voedsel kunnen weren, bijvoorbeeld in de omgeving van scholen. De juridische basis daarvoor ontbreekt echter. Staatssecretaris Blokhuis (VWS) bekijkt daarom of dat een gezonde voedselomgeving in de Omgevingswet of op een andere manier kan worden vastgelegd.

Het omgevingsplan: juridische en digitale opgave

Het omgevingsplan bevat de regels voor de fysieke leefomgeving. Deze worden in het Omgevingsloket gepubliceerd, zodat ze voor iedereen toegankelijk zijn. Maar het digitale omgevingsplan is meer dan een opsomming van regels. Lees hier wat u nodig heeft voor het opstellen en publiceren van uw omgevingsplan.

Nieuwsbrief Implementatie Omgevingswet april

Inhoud: Omgevingsplan inrichten met vernieuwde tool Wet- en regelgeving Digitaal Stelsel Omgevingswet Agenda virtuele sessies Lancering website Informatiepunt Leefomgeving Nieuw op aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl

Leiden herschrijft verordeningen in meer begrijpelijke taal en waar kan ‘andersom’ op

Het is een grote operatie binnen de overheid: het invoeren van de Omgevingswet. Ter voorbereiding op het Omgevingsplan heeft Leiden de losse verordeningen over de buitenruimte samengevoegd in één Verordening fysieke leefomgeving. Het Leidse college van burgemeester en wethouders heeft deze week een tweede groep regels toegevoegd. Daarnaast gebruikt Leiden deze klus om de leesbaarheid van de verordeningen voor inwoners te vergroten. Daar waar het kon zijn regels positief geformuleerd. Een rondgang onder andere gemeenten en juristen maakt duidelijk dat Leiden een van de weinigen in Nederland is, die zo ver is met een Verordening fysieke leefomgeving. Om de opgedane kennis intern te borgen en extern te delen heeft de gemeente Leiden een handreiking opgesteld met leerervaringen. Het Leidse proces van het opstellen van een Verordening fysieke leefomgeving blijkt waardevol voor inwoners en ambtenaren.

Digitalisering staalkaart ‘Integratie verordeningen in het omgevingsplan, deel I’

inhoud: Staalkaart vier verordeningen - instructie Omgevingsloket Staalkaart vier verordeningen - activiteiten en werkingsgebieden Staalkaart vier verordeningen - annotaties 20201111 Staalkaart vier verordeningen - toepasbare regels Staalkaart vier verordeningen - verantwoording digitalisering vng-stlkrt-integr-4-verordn-stop-tpod_1_0_3-anoniem

Factsheet; De knip binnen de bouwactiviteit

Wico Ankersmit van de Vereniging BWT Nederland heeft voor de VNG een factsheet geschreven over de knip binnen de bouwactiviteit

Kengetallen ambtelijke inzet opstellen bestemmingsplannen i.r.t. het Omgevingsplan

Als vereniging BWT krijgen wij regelmatig vragen over de beschikbaarheid van normuren voor bepaalde producten. Zo kregen wij onlangs de vraag van een gemeente of wij beschikken over kengetallen over de benodigde capaciteit voor het opstellen van eenvoudige, normale en complexe bestemmingsplannen. Dit om ook te kunnen begroten wat de inspanning gaat kosten richting een gemeentedekkend Omgevingsplan. Wij als vereniging beschikken niet over deze gegevens, maar mocht er een gemeente zijn die hierover wel beschikt, dan zouden wij deze graag (anoniem) ontvangen