Nieuws 2021

Nieuwsbrief BWT app - april 2021

Vandaag is er een nieuwsbrief over de BWT app verspreid. Deze is naar alle deelnemers gestuurd die al in de bwt-app zitte. Deze keer is de nieuwsbrief breder is verspreid. In de nieuwsbrief staat de oproep om je aan te melden voor de BWT-app.

Nog veel kritiek op permanente bewoning recreatieparken

De mogelijkheden voor permanente bewoning in recreatieparken zijn sinds woensdag toegenomen. De gewijzigde regelgeving van het kabinet om dit te realiseren is nu van kracht. Maar gemeenten blijven fel tegen.

De EPBD-richtlijn aan de hand van 4 infographics

De richtlijn Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III) is herzien. Deze bevat eisen voor technische bouwsystemen, keuringen verwarmings- en airconditioningsystemen en laadinfrastructuur voor elektrische vervoertuigen. Om hierin inzicht te geven ontwikkelden wij 4 infographics.

Beantwoording vragen over Uitvoeringsagenda-VTH

Staatssecretaris Van Veldhoven beantwoordt vragen van de Eerste Kamer over de Uitvoeringsagenda VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving).

Aan de slag met de omgevingswet 24 maart 2021

Inhoud: Eerste werkplaatsen Implementatie gestart Online bijeenkomst bevindingen VNG werkplaatsen DSO-keten Nieuwe casussen op de demo-omgeving van het Omgevingsloket Deze toepasbare en juridische regels zijn beschikbaar op de oefenomgeving DSO Integrale afweging gaat samen met sectorale toetsing De Omgevingsdialoog; de kracht van echt samenwerken Brabantse waterschappen bereiden zich voor op de Omgevingswet met tijdelijke vergunningchecker Agenda virtuele sessies Nieuw op aandeslagmetdeomgevingswet.nl

VNG plaatst kritische kanttekeningen bij rapport VTH-stelsel

De VNG waardeert de inzet van de commissie-Van Aartsen, maar heeft tegelijkertijd een aantal kritische kanttekeningen bij haar eindrapport over het VTH-stelsel. Het rapport biedt wel aanknopingspunten om het stelsel door te ontwikkelen, zodat het voldoet aan de randvoorwaarden voor een goede uitvoering

Beantwoording Kamervragen over permanente bewoning op vakantiepark

Minister Ollongren beantwoordt vragen over het bericht ‘Wonen op een vakantiepark? Meeste Veluwse gemeenten willen daar niets van weten’.

Nieuwsbrief Implementatie Omgevingswet maart

Inhoud: Route 2022: kwartaalupdate Hulp aanvragen bij uw demo, test of oefening Testen met de Testtoolkit DSO Participatie en de Omgevingswet: keuzes, gevolgen & effecten Agenda virtuele sessies Modellen voor duidelijke kennisgevingen omgevingsvergunning Nieuw op aandeslagmetdeomgevingswet.nl

Gemeenten positief over pilot verhuurdervergunning

De verhuurdervergunning is een goede manier om malafide verhuurders aan te kunnen pakken. Dat blijkt uit een pilot rond de aanpak van goed verhuurderschap. De afgelopen twee jaar namen gemeenten en belanghebbende organisaties deel aan de aanpak goed verhuurderschap. Daarbinnen werd een aantal pilots gedaan met een verhuurdervergunning. Gemeenten zijn tevreden met de geboekte resultaten en willen graag een landelijke grondslag. Minister Ollongren werkt daarom aan een nieuw wetsvoorstel

Beantwoording Kamervragen over strijd tegen permanente bewoning van vakantiehuizen

Minister Ollongren beantwoordt Kamervragen over het bericht 'Hoogleraren: stop de strijd tegen permanente bewoning van vakantiehuizen'.