Nieuws 2019

Methode ‘Geen Nood Bij Brand’ voor heel Nederland geactualiseerd

De Vakgroep Veilig Gebruik en Toezicht van Brandweer Nederland heeft de afgelopen maanden de methode ‘Geen Nood Bij Brand’ (GNBB) geactualiseerd. De methode is nu beschikbaar voor het hele land. Geen Nood Bij Brand is een methodiek waarmee we door een risicogerichte aanpak de brandveiligheid in bouwwerken kunnen verbeteren.

Verbeteren brandveiligheid seniorencomplex is complex

In het verleden zijn er al verschillende branden geweest in seniorencomplexen. Iedere keer komt dezelfde vraag naar boven: Hoe kunnen we de brandveiligheid in seniorencomplexen verbeteren? Joris Sauve, werkzaam bij Heijmans, schetst een beeld van het probleem en een oplossing.

Excursie brandpreventie bij Trespa in Weert

Omdat veiligheid bovenaan staat bij brandpreventie nodigt de gemeente Zutphem als initiatiefnemer van deze excursie andere belangstellende ook graag uit bij Trespa in Weert op dinsdag 21 mei 2019. Om hier de ins- en outs over eigenschappen van en de productie te ervaren van het veel toegepaste Trespa. Sander Binnema is die dag uw gastheer bij Trespa.

Aanbieding afschrift brief over breedplaatvloeren en brandveiligheid

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer een afschrift van haar antwoord op de open brief van Stichting Expertise¬centrum Regelgeving Bouw (ERB), DGMR en Efectis betrekking tot breedplaatvloeren en brandveiligheid.

Beantwoording Kamervragen over bericht dat zeker 1 miljoen huizen in Nederland dreigen te verzakken

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt de vragen over het bericht dat zeker 1 miljoen huizen in Nederland dreigen te verzakken

Correctieblad brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten gepubliceerd

Onlangs is het correctieblad voor de Beproevingen en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten (NEN 6069+A1+C1:2019) gepubliceerd. De norm beschrijft methoden voor de beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten in Nederland.

APK; beter voorkomen dan genezen

Recente problemen met balkons in onder andere Breda hebben de constructieve veiligheid van bestaande gebouwen weer op de agenda van de Tweede Kamer gezet. De minister van BZK heeft inmiddels in een brief de gestelde Kamervragen beantwoord.

KCAF: Meld verzakkingen

Gemeenten die te maken hebben met verzakkingen van gebouwen kunnen terecht bij de stichting Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) voor advies en kennisdeling.

Beantwoording Kamervragen over voorkomen van onveilige balkons

Minister Ollongren beantwoordt vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) over het voorkomen van onveilige balkons.

Sprinklerinstallaties en brandwerendheid bezwijken staalconstructies

In juni 2017 verscheen de richtlijn ‘sprinklerinstallaties en brandwerendheid op bezwijken van staalconstructies’ Deze richtlijn is een consensus richtlijn opgesteld door DGMR en Efectis

NEN organiseert een extra studiedag over brandveiligheid gevels

NEN organiseert twee studiedagen ‘Brandveiligheid gevels’ op 7 en 20 maart. De werkgroep ‘Gevels’ organiseert deze studiedagen omdat ze het van groot belang vindt, dat gemeenten en betrokken verantwoordelijken op de hoogte zijn van de brandveiligheid van gevels. Ook de praktische uitvoering en controle worden meegenomen. Door de grote belangstelling wordt er nog een studiedag aan toegevoegd op 23 april! Geïnteresseerden kunnen zich nu aanmelden!

Het beoordelen van Brandwerende constructies

Om economische en praktische redenen kan niet alles wat brandwerend moet zijn, worden getest. Daarom wordt er een direct of breder toepassingsgebied toegekend aan het resultaat van een test. In het verlengde hiervan worden ook deskundigenverklaringen opgesteld. Hiervoor hebben de brandtestlaboratoria Efectis en Peutz nu eenduidige richtlijnen opgesteld.

Kamerbrief over bouwregelgeving en risicovloeren

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de landelijke acties om bestaande gebouwen met breedplaatvloeren te beoordelen.

Sprinklers en persoonlijke veiligheid

Er bestaat onduidelijkheid over de persoonlijke veiligheid bij brand en de positieve bijdrage van sprinklers. Reden voor de VEBON-NOVB sectie Sprinklertechniek (VSI) om een onderzoek te laten uitvoeren.

Handreiking beoordeling brandveiligheid Gevels ter ondersteuning onderzoek gemeenten

In november 2018 zijn door minister Ollongren in een brief alle gemeenten gevraagd onderzoek te doen naar de meest risicovolle gebouwen met betrekking tot brandveiligheid gevels. Afgelopen week is bij het protocol en de risicotool een uitgebreide handreiking toegevoegd die met duidelijke tekeningen en uitleg gemeenten ondersteund bij deze inventarisatie.