Nieuws 2019

APK; beter voorkomen dan genezen

Recente problemen met balkons in onder andere Breda hebben de constructieve veiligheid van bestaande gebouwen weer op de agenda van de Tweede Kamer gezet. De minister van BZK heeft inmiddels in een brief de gestelde Kamervragen beantwoord.

KCAF: Meld verzakkingen

Gemeenten die te maken hebben met verzakkingen van gebouwen kunnen terecht bij de stichting Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) voor advies en kennisdeling.

Beantwoording Kamervragen over voorkomen van onveilige balkons

Minister Ollongren beantwoordt vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) over het voorkomen van onveilige balkons.

Sprinklerinstallaties en brandwerendheid bezwijken staalconstructies

In juni 2017 verscheen de richtlijn ‘sprinklerinstallaties en brandwerendheid op bezwijken van staalconstructies’ Deze richtlijn is een consensus richtlijn opgesteld door DGMR en Efectis

NEN organiseert een extra studiedag over brandveiligheid gevels

NEN organiseert twee studiedagen ‘Brandveiligheid gevels’ op 7 en 20 maart. De werkgroep ‘Gevels’ organiseert deze studiedagen omdat ze het van groot belang vindt, dat gemeenten en betrokken verantwoordelijken op de hoogte zijn van de brandveiligheid van gevels. Ook de praktische uitvoering en controle worden meegenomen. Door de grote belangstelling wordt er nog een studiedag aan toegevoegd op 23 april! Geïnteresseerden kunnen zich nu aanmelden!

Het beoordelen van Brandwerende constructies

Om economische en praktische redenen kan niet alles wat brandwerend moet zijn, worden getest. Daarom wordt er een direct of breder toepassingsgebied toegekend aan het resultaat van een test. In het verlengde hiervan worden ook deskundigenverklaringen opgesteld. Hiervoor hebben de brandtestlaboratoria Efectis en Peutz nu eenduidige richtlijnen opgesteld.

Kamerbrief over bouwregelgeving en risicovloeren

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de landelijke acties om bestaande gebouwen met breedplaatvloeren te beoordelen.

Sprinklers en persoonlijke veiligheid

Er bestaat onduidelijkheid over de persoonlijke veiligheid bij brand en de positieve bijdrage van sprinklers. Reden voor de VEBON-NOVB sectie Sprinklertechniek (VSI) om een onderzoek te laten uitvoeren.

Handreiking beoordeling brandveiligheid Gevels ter ondersteuning onderzoek gemeenten

In november 2018 zijn door minister Ollongren in een brief alle gemeenten gevraagd onderzoek te doen naar de meest risicovolle gebouwen met betrekking tot brandveiligheid gevels. Afgelopen week is bij het protocol en de risicotool een uitgebreide handreiking toegevoegd die met duidelijke tekeningen en uitleg gemeenten ondersteund bij deze inventarisatie.

Definitieve versie NTA 8800 gepubliceerd

De definitieve versie van NTA 8800 ‘Energieprestatie van Gebouwen’ is gepubliceerd, NTA 8800:2019. Deze versie wordt vanaf 2020 aangewezen door de overheid en vervangt NTA 8800:2018

"Goede alarmopvolging nodig voor ouderen die niet meer zelf kunnen vluchten bij brand"

Afgelopen vrijdag schoof lector Brandpreventie René Hagen aan in het tv-programma Meldpunt van Omroep Max. Het programma besteedde aandacht aan de brandveiligheid in seniorencomplexen, en met name aan rookmelders. Hagen pleitte ervoor om breder naar de problematiek te kijken.

BENG vanaf 01-01-2020

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG).

Scan helpt architecten MPG-waarde optimaliseren

De Wearthy waardescan helpt architecten en projectontwikkelaars van nieuwbouw-, transformatie- en renovatieprojecten de MPG-waarde te optimaliseren en daarmee de kans op een omgevingsvergunning te vergroten. Het is bovendien de eerste tool die de vastgoedsector concreet helpt de CO2-uitstoot van bouwmaterialen terug te brengen in de ontwerpfase van bouwprojecten. Wearthy is een initiatief van New Horizon en het NIBE.

Hoogleraren: 'Merwedebrug is op haar na ingestort'

De scheuren in de Merwedebrug, die in 2016 uit voorzorg werd afgesloten, blijken zo ernstig dat het een wonder is dat de brug niet eerder is ingestort. Dit zeggen twee hoogleraren tegen EenVandaag na bestudering van een rapport van bureau Berenschot.

Bouwbesluit 2012 Brandveiligheid bij verbouw en transformatie van bestaande gebouwen

Dit infoblad gaat over brandveiligheid bij de verbouw en transformatie van gebouwen. Het helpt aanvragers en gebouweigenaars de juiste keus te maken voor het te realiseren brandveiligheidsniveau. Gekeken wordt of er voldaan is aan de minimale eisen van het Bouwbesluit 2012 en naar de mogelijkheden om een hoger niveau van integrale brandveiligheid te realiseren.