Documenten 2021

Notitie in de grond gevormde palen met grondverwijdering, versie november 2021

Dit is de nieuwe notitie in de grond gevormde palen met grondverwijdering, versie november 2021. De notitie is van toepassing op in de grond gevormde palen en specifiek avegaarpalen, waarbij de grond wordt verwijderd en gaat in op vragen die via diverse kanalen gesteld zijn aan de COBc Commissie Geotechniek. De notitie is bedoeld als leidraad ten behoeve van de interpretatie van de diverse normen die nodig zijn om in de grondgevormde palen te kunnen toepassen.

Keuzes handhavingsbeleid Wkb

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet moet de gemeente de toezichts-en handhavingsprocessen bij bouwactiviteiten ook hebben aangepast aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Het gaat dan om de inrichting van processen, de informatievoorziening, de afspraken met uitvoeringsdiensten en private partijen en de juridische en inhoudelijke aspecten.

Visualisatie van alle soorten bouwwerken in gevolgklasse 1

Voor de VNG en de VBWTN heeft Anco Ankersmit (de zoon van..) een aantal visualisaties met toelichting ontwikkeld waarop duidelijk is weergegeven welke bouwwerken straks onder gevolgklasse 1 vallen.