Documenten 2016

Reactie vereniging BWT op consultatieversie AMvB's Omgevingswet

Tot 16 september kon er worden gereageerd op de consultatieversie van de de vier AMvB's onder de Omgevingswet. Ook de Vereniging BWT Nederland heeft een reactie ingezonden op het Besluit Bouwwerken leefomgeving en het Besluit kwaliteit leefomgeving.

NEN 3569 en het Bouwbesluit 2012

In april 2012 is het Bouwbesluit 2012 van kracht geworden. Een belangrijke wijziging ten opzichte van de oude versie is dat in het Bouwbesluit 2012 verwezen wordt naar Eurocodes. Volgens het Bouwbesluit 2012 moeten aanvragen van bouwvergunningen voor nieuwbouw worden ingediend op basis van Eurocodes.

Handreiking Tijdelijke Bouw

Een praktische gids voor het toepassen van procedures en bouwregelgeving in relatie tot tijdelijke bouw en tijdelijk gebruik