Documenten 2016

Reactie vereniging BWT op consultatieversie AMvB's Omgevingswet

Tot 16 september kon er worden gereageerd op de consultatieversie van de de vier AMvB's onder de Omgevingswet. Ook de Vereniging BWT Nederland heeft een reactie ingezonden op het Besluit Bouwwerken leefomgeving en het Besluit kwaliteit leefomgeving.

Handreiking Tijdelijke Bouw

Een praktische gids voor het toepassen van procedures en bouwregelgeving in relatie tot tijdelijke bouw en tijdelijk gebruik